Låt inte utlägg på jobbet skapa orosmoln för anställda
PUBLICERAD 4/1/2023
Lästid ca 3 min
Krönika

Låt inte utlägg på jobbet skapa orosmoln för anställda

Den senaste tidens oroliga ekonomiska klimat har fått många svenskar att se över sin privatekonomi. Inte minst inför det kommande årets förväntade recession, som ökar hushållens oro för sin finansiella situation.

Denna oro orsakas dock inte bara av det ekonomiska nuläget. Nya undersökningssiffror tyder på att oron späs på av de företag som på grund av ineffektiva processer för utläggshantering, tvingar anställda att ligga ute med privata pengar. Inte sällan så länge som en månad.

Undersökningen visar att nästan hälften (46 procent) av svenska tjänstemän känner sig oroliga över att inte bli återbetalda för privata utlägg. Nästan en tredjedel, 31 procent, säger dessutom att de är stressade över sin privatekonomi i samband med att de måste ligga ute med pengar för sina arbetsgivare.

Låt inte anställda vänta

Jag anser att undersökningen synliggör hur en oroande stor del av svenska företag håller kvar ineffektiva modeller för utläggshantering. Drygt varannan svensk (49 procent) som inväntar återbetalning av utlägg behöver vänta i minst en månad på återbetalning.

Så långa återbetalningstider är i min mening inte förenligt med en modern arbetsplats. I tider av ekonomisk oro och inflation blir något så ”litet” som återbetalningar av utlägg dels ett större problem för de anställda då deras privatekonomi pressas hårdare. Men det blir även en symbolfråga för företag i rollen som arbetsgivare.

Här finns ett sätt för företagen göra vad de kan för att reducera sina anställdas stress. Effektivisera processen, korta återbetalningstiderna och ge de anställda mer trygghet.

Unga anställda extra drabbade

Man brukar säga att ungdomarna är vår framtid och att de är grunden för framtida tillväxt. Att dagens ungdomar är oroliga för sin framtid och känner sig begränsade på grund av dålig privatekonomi är något som kan få långtgående effekter på samhällsekonomin.

Vår undersökning visar att oron över ekonomin är ännu större bland yngre anställda. Så mycket som varannan tjänsteman mellan 18 och 34 är stressad över sin privatekonomi eftersom de måste ligga ute med pengar som ska återbetalas av deras arbetsgivare. Nästan lika många, 46 procent, är oroliga över att deras arbetsgivare inte kommer återbetala dem alls för de utlägg de gör i tjänsten. Denna oro behöver tas på allvar och arbetsgivare måste göra vad de kan för öka den ekonomiska tryggheten för sina unga anställda. Att unga ska inte behöva känna sig oroliga på grund av arbetsgivarens oförmåga att hantera utlägg på ett effektivt sätt.

Ge anställda arbetsro

Det är en orolig tid just nu. Därför är det viktigt att arbetsgivare gör allt de kan för att ta bort så många stressmoment som möjligt på arbetsplatsen. Ett företag är ingenting utan sin personal, så dess välmående är en del av det helhetsperspektiv en verksamhet behöver ha idag för fortsatt tillväxt. Möjligheten att återbetala företagsutlägg så snabbt som dagen efter utlägget finns idag, men det kräver att arbetsgivare investerar i den teknik som behövs för att deras anställda ska kunna arbeta i lugn och ro.

Genom att arbeta i en helt digitaliserad lösning för utläggshantering, där anställda slipper oroa sig över att tappa bort kvitton, och där de vet att återbetalningen hinner komma in i god tid innan månadens räkningar ska betalas, kan företag minska lite av den oro som vi här ser finns bland svenska tjänstemän. Att ge anställda arbetsro och en känsla av trygghet på arbetsplatsen är en god investering för framtiden.

Av: Hélèlene Podsadni Nilsson, Nordenchef på Pleo

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av insikts- och marknadsundersökningsföretaget Origo Group på uppdrag av Pleo. Under perioden 11–18 november 2022 har sammanlagt 2144 svenska män och kvinnor 18-65 år, varav 566 tjänstemän besvarat enkäten.