Lönsam friskvård – så gör du
PUBLICERAD 25/4/2023
Lästid ca 2 min

Lönsam friskvård – så gör du

Att investera i friskvård och medarbetarnas hälsa är en självklarhet för de felsta företag. Men hur vet man att friskvården inte bara stannar vid goda intentioner, utan faktiskt kan visa resultat? Här är några tips.

Se till att insatserna matchar behoven

Det bästa sättet att investera i lönsam friskvård är att först ta reda på var behoven finns. Det vill säga att ta reda på hur medarbetarna upplever sin hälsa och vad de skulle vilja ha hjälp med att förbättra, gärna genom en årlig medarbetarundersökning. Det gör det enklare att sätta in rätt insatser och slippa gissa sig till medarbetarnas behov. Om till exempel medarbetarnas största hälsofara i arbetsvardagen är en hög bullernivå – då spelar det inte någon roll hur många rabatterade gymkort eller fruktkorgar företaget investerar i.

Sätt mål – och mät resultaten

För att se till att friskvårdssatsningen blir lönsam behövs också tydliga mål – och riktlinjer för hur de målen ska följas upp. Ett enkelt exempel är sjukfrånvaron. Genom att mäta hur den ser ut nu och ange hur mycket ni skulle vilja sänka den med blir det enklare att följa friskvårdssatsningens resultat.

Glöm inte bort den mentala hälsan

Det är lätt att stirra sig blind på den fysiska hälsan när det gäller friskvård. Det fysiska kan visserligen påverka det psykiska, men glöm inte heller bort de mjuka värdena. Hur ser till exempel trivseln ut på arbetsplatsen? Vad kan ni göra för att öka den? Finns det tillfällen för medarbetarna att vara sociala under arbetsdagen och finns det någon roll som lätt känner isolerad eller bortglömd? Hur kan verksamheten stötta?

Den största missen ledare gör

Kostnaden för ohälsa hos medarbetarna kan bli stor. Medarbetare som mår bra orkar mer och är mer sällan sjuka, därför är friskvård inte bara en omtänksam förmån utan även en lönsam kapitalsatsning. Men många ledare gör misstaget att investera i samma friskvård för alla och inte individanpassa. När det ger mer resultat att sätta personliga, individuella mål och insatser. Gymkort eller stegräkningstävling är inte alltid den bästa insatsen för alla, utan individanpassad handledning kan fungera mycket bättre.

Anpassa för lönsam friskvård

Att anpassa friskvården efter just dina medarbetare är alltså nyckeln till lönsam friskvård. Först då kan du se till att de som redan är hälsofrälsta får uppmuntran att fortsätta träna, medan de som verkligen behöver öka sin kondition får extra stöd och hjälp. När insatserna går till de som bäst behöver det, till exempel genom att hjälpa medarbetare som inte motionerar alls att börja motionera lite grann, kan du snabbt få stor effekt, inte minst i form av lönsam produktionsökning.

Här hittar du mer om företagshälsa och vad som räknas som friskvård egentligen