Mindlers Psykolog tipsar: Så kan HR motverka utmattning

Lästid : 3 min

Mindlers Psykolog tipsar: Så kan HR motverka utmattning

I den här artikeln berättar Mindlers psykolog Suzan Mobarke vad som kan göras för att motverka stress och utmattning på arbetet. Har ni problem på er arbetsplats?

Med Mindlers företagslösning kan ni erbjuda stöd åt alla era anställda.

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är en diagnos som innebär att du har utvecklat kroppsliga och psykiska symtom på utmattning till följd av en överbelastning som pågått i minst sex månader. Trötthet och energibrist är det huvudsakliga symtomet. Därtill kännetecknas utmattningssyndrom av andra psykiska och kroppsliga symtom, till exempel:

  • Tankemässiga symtom som koncentrationssvårigheter, minnesstörningar eller nedsatt förmåga att planera och genomföra uppgifter.
  • Känslomässiga symtom som irritabilitet, oro, ångest eller nedstämdhet.
  • Fysiska symtom som hjärtklappning, yrsel, ljudkänslighet eller värk. 
  • Sömnproblem.

Utmattningssyndrom är en följd av långvarig stress utan möjlighet till tillräcklig återhämtning. Symtomen växer därför ofta fram under en längre tid. Om du i ett tidigt stadium kan upptäcka symtom på utmattning är det också möjligt att motverka att symtomen förvärras. Ofta är det också klokt att ta hjälp av professionellt stöd redan i ett tidigt stadium.

Vad kan jag göra själv för att förhindra utmattningssyndrom?

Identifiera stressfaktorer

Ett första steg är att ringa in vilka faktorer det är som gör att du upplever stress. Stress kan till exempel uppkomma av faktorer som rör arbetslivet. Det kan exempelvis handla om högt arbetstempo, hög arbetsbelastning eller låg grad av inflytande på jobbet.

Stress kan också uppstå av sådant som pågår utanför arbetet, till exempel relationsproblem, ekonomiska svårigheter eller att ha för mycket att göra på fritiden. 

Skapa en balans mellan aktivitet och återhämtning

Ett effektivt sätt fö att motverka att stress och utmattning uppstår är att skapa balans mellan det som tar energi från dig och det som ger dig energi. Detta kallas för energibalans. 

Energibalans kan du åstadkomma genom att försöka varva aktiva perioder med stunder av återhämtning, gärna på daglig basis. Med andra ord, planera in korta och längre stunder av återhämtning efter att du ägnat dig åt aktiviteter som tröttat ut dig fysiskt eller psykiskt. Kom också ihåg att återhämtning inte nödvändigtvis behöver betyda fysisk vila. Återhämtning kan till exempel handla om att ägna dig åt meningsfulla eller lustfyllda aktiviteter som ger dig energi, till exempel träffa vänner, gå en promenad eller läsa en bok.

När du tränar dig i att skapa energibalans kan det också vara klokt att undvika att tänka att du förtjänar vila först efter att du varit aktiv eller åstadkommit saker. Istället kan du försöka tänka att du vilar för att kunna aktivera dig. På så vis sätter du återhämtningen i främsta rummet.

Ta reda på mer om vilket stöd ni kan erbjuda era anställda.

Vad kan arbetsgivare göra för att motverka stress och utmattning bland medarbetare?

Att uppleva höga krav i arbetet, lågt stöd och lågt inflytande kan leda till att medarbetare upplever stress och missnöje. Som arbetsgivare kan det därför vara fördelaktigt att: 

Ha regelbundna avstämningar

Försök att kontinuerligt stämma av hur dina medarbetare mår och håll uppsikt över tecken på stress och utmattning. Fråga även medarbetare om de upplever att arbetskraven är rimliga och om de kan påverka sin arbetssituation tillräckligt. Utforska också på vilka sätt du kan stötta.

Skapa tydlighet

Att skapa tydlighet kan till exempel handla om att tydligt förankra strategi och verksamhetsmål. Det kan också handla om att ha en transparent kommunikation kring hur målen kan uppnås och att tydliggöra arbetsuppgifter och förväntade resultat. 

Öka delaktighet och inflytande.

Försök att involvera medarbetarna i de beslut som fattas i verksamheten. Underlätta för medarbetarna så att de själva kan vara med och påverka sådant som arbetstid, arbetsmiljö, arbetsbelastning och resurser.

Vilket typ av professionellt stöd kan arbetsgivare erbjuda?

Personer som ligger inom riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom eller andra stressrelaterade sjukdomar behöver ofta professionellt stöd. Med Mindlers företagslösning kan du enkelt erbjuda psykologhjälp på din arbetsplats.

På Mindler arbetar över 250 legitimerade psykologer och vi erbjuder kbt-behandling på 20 olika språk. I Mindler-appen finns också en rad olika självhjälpsprogram, bland annat ett för utmattningssyndrom och ett för stress.