Social hållbarhet – så här enkelt mäter du den
PUBLICERAD 25/5/2022
Lästid ca 2 min

Social hållbarhet – så här enkelt mäter du den

Att mäta social hållbarhet kan vara svårare än att mäta andra arbetsmiljömässiga frågor, men är viktigt för att säkerställa att era insatser och investeringar gör skillnad. Här är några nyckelområden som kan vara värda att kika lite extra på när ni väljer metod att använda för att mäta den sociala hållbarheten.

En socialt hållbar arbetsplats börjar med hållbara medarbetare. Det vill säga en arbetsmiljö som gör att alla har chans att hålla hela livet, något som tyvärr inte alltid är en självklarhet. På lång sikt kräver social hållbarhet tillit och förtroende för ledningen och en vilja att tillgodose medarbetarnas grundläggande behov.

En inkluderande kultur

När du vill ta reda på hur ni ligger till med den sociala hållbarheten på ditt företag kan du börja med att se över punkten mångfald. Har ni en inkluderande kultur där alla medarbetare oavsett kön, inkomst, status, etnisk tillhörighet, religion, ålder och så vidare har samma möjligheter att trivas och utvecklas?

Trivsel och produktivitet

Social hållbarhet sker när det finns en kultur som skapar de bästa förutsättningarna för god trivsel – en trivsel som brukar ha positiv inverkan på produktiviteten. Därför kan det finnas en poäng i att med ett anonymiserat test ta reda på hur motiverade era medarbetare är att gå till jobbet på en skala 1-10.

Trygghet och säkerhet

Att kunna känna trygghet i att ledningen gör allt för att förhindra olyckor, bidrar med hjälpmedel och uppmuntrar ett säkert beteende för att arbetet inte ska leda till ohälsa eller skada är avgörande för trivseln. Genom att prioritera en trygg och säker arbetsplats för både medarbetare, leverantörer, kunder och samarbetspartners ökar du den social hållbarheten.

Välmående och hälsa

Nöjda och friska medarbetare ger en hållbarare arbetsplats. Där ingår givetvis friskvård för att stärka medarbetarnas fysiska och mentala hälsa, men också aktiviteter som främjar den viktiga gemenskapen. Hur ser frekvensen för sådana aktiviteter ut hos er?

Balans mellan arbete och fritid

Något som går enkelt att mäta när det gäller välmående är hur medarbetarna upplever balansen medan arbete och fritid. Ta reda på hur ofta varje individ upplever att de behöver vara tillgängliga efter arbetstid och om de tycker sig ha tillräckligt med utrymme för återhämtning och vila – så har du även en viktig pusselbit.

Mening och sammanhang

En arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas hamnar ofta högt upp på den sociala hållbarhetsskalan. Genom att se till att varje medarbetare vet sin roll och har ett långsiktigt fokus skapas både engagemang och arbetsglädje, men också ledare och chefer som vill utveckla både individ och verksamhet – ett viktigt steg när ni ska lägga upp ert systematiska hållbarhetsarbete.


Källa: Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöupplysningen