Thomas anser att drogtestning är nödvändig på arbetsplatser
PUBLICERAD 17/6/2024
Lästid ca 2 min

Thomas anser att drogtestning är nödvändig på arbetsplatser

Efter att ha kämpat sig ur ett mörkt missbruk, använder Thomas Lundblad sin erfarenhet för att lära arbetsledare att identifiera och hantera beroendeproblem, förstärka arbetsmiljön och säkerställa personalens välmående genom välgjorda drogtestprogram.

Från att ha drömt om en karriär som fotbollsproffs till att själv hamna i missbruk, delar Thomas nu ovärderliga kunskaper om drogers inverkan på arbetsplatser med företagsledare. Hans bakgrund ger honom en unik position för att diskutera både problematiken och lösningarna inom detta känsliga område.

Thomas roll som affärsutvecklare på Prodia, ett företag specialiserat på drogtestning, ger honom insyn i de utmaningar och tveksamheter arbetsgivare möter. Han understryker vikten av drogtestning som ett viktigt verktyg, inte bara för säkerheten utan också för arbetsmiljön.


"Att upptäcka droganvändning tidigt kan spara både lidande och ekonomiska resurser. Många uppskattar att arbetsplatsen tar detta ansvar på allvar." förklarar Thomas.


Genom avancerade salivanalyser erbjuder Prodia en diskret metod, som värnar om integriteten, gällande drogtestning. Thomas berättar om hans tidigare erfarenheter av att manipulera urintester. Använder man i stället Prodias salivtester undviker man det problemet då dom är mycket svåra att manipulera.

Han poängterar också hur avgörande det är för arbetsgivare att ha en tydlig alkohol- och drogpolicy med tillhörande handlingsplaner som underlättar när svåra samtal måste tas.


"Det är absolut nödvändigt med en tydlig alkohol- och drogpolicy. Det hjälper alla att förstå ramarna och förfarandet när dessa svåra situationer uppstår."


Slutligen understryker han behovet av proaktivitet. Det är sällan uppenbart vem som kan vara i riskzonen, vilket gör det viktigt att agera innan arbetsprestationen påverkas. Thomas engagemang och kunskap i dessa frågor gör honom till en värdefull resurs för varje arbetsgivare som vill ta itu med dessa svåra, men viktiga frågor.

Läs mer om drogtestning med Prodia här »

Så säger lagen:

Även om svensk lag inte explicit tillåter drogtestning, fastslog Arbetsdomstolen 1998 att sådana åtgärder kan höja trovärdigheten i arbetsgivarens antidrogprogram och har en potentiellt avhållande effekt.


Om Prodia:

Prodia är Nordens ledande företag inom drogtestning, med kunder inom både privat och offentlig sektor. Med över 25 års erfarenhet utmanar och utvecklar de drogtestning i Sverige dagligen. Prodias analyser utförs av MVZ Labor Dessau, ett av Europas främsta drogtestlaboratorier, vilket garanterar Sveriges mest träffsäkra drogtester.