Varför skapar åldersdiskriminering en tystnadskultur?
PUBLICERAD 7/7/2022
Lästid ca 3 min

Varför skapar åldersdiskriminering en tystnadskultur?

Diskriminering p.g.a. ålder är vanligare än vi tror och de som drabbas är i första hand kvinnor och unga. Mer än var femte svensk har blivit diskriminerad eller orättvist behandlad. Bara 4 % gick till sin HR-chef.

En klar majoritet av Sveriges HR-ansvariga menar samtidigt att de har en kultur på deras arbetsplats som gör att medarbetare vågar förmedla om de blivit diskriminerade eller orättvist behandlade på grund av sin ålder. Det framkommer av en ny omfattande Sifo-undersökning om åldersdiskriminering framtagen av Essity.

Rapporten Åldersperspektivet är en del av Essitys mångfalds- och inkluderingsarbete. Här har företaget låtit TNS Sifo fråga dels över 1000 svenskar i sysselsättning, dels nära 900 HR-chefer, en mängd åldersrelaterade frågor. Resultatet visar bland annat att åldersdiskriminering – trots att det är förbjudet enligt svensk lag – fortfarande förekommer i bred utsträckning. Idag uppger fler än var femte arbetande person (22%) i Sverige att de blivit diskriminerade eller orättvist behandlade på grund av sin ålder.

Kvinnor och unga dominerar

Jämför man mellan de som är yngre än 40 med de som är äldre så svarar 27 procent av de yngre att de drabbats mot 19 procent av de äldre. Nära var femte (17%) i den yngre åldersgruppen vände sig till sin närmaste chef för att berätta. 30 procent svarar “nej” på frågan om de fick den hjälp eller förändring som de önskat. Det är fler kvinnor (25%) än män (19%) som drabbas av åldersdiskriminering.

Tystnadskultur råder istället för öppenhet

Endast varannan som råkat ut för åldersdiskriminering valde att berätta det för någon. Betydligt fler män (63%) än kvinnor (49%) gjorde det inte. Av de som valde att berätta så anförtrodde sig de allra flesta (29%) till en vän, utan någon förväntan till förändring. Endast 14 procent vände sig till sin närmaste chef och nästan ingen till facket (5%) eller HR-avdelningen (4%).


Åldersdiskriminering är den vanligaste och mest accepterade diskrimineringsgrunden idag.


HR har en annan bild

Samtidigt, genom en parallell Sifo-undersökning som Essity låtit genomföra bland närmare 900 HR-ansvariga, svarar så många som 77 procent att de har en kultur på deras arbetsplats som gör att medarbetare vågar förmedla om de har blivit åldersdiskriminerade.

- När det kommer till rapporterade fall av åldersdiskriminering, så finns det uppenbarligen ett stort mörkertal. Tystnadskulturen som råder visar hur viktigt det är för företag att utbilda alla på arbetsplatsen – i synnerhet chefer och HR-ansvariga – så att vi blir bättre på att se vad som pågår, ha relevanta och ibland svåra dialoger samt ingripa när det behövs, säger Pia Höök, ansvarig för mångfald-, jämställdhets- och inkluderingsfrågor på Essity.

John Mellkvist är rådgivare, författare och frontfigur i debatten om ålderism. Han menar att åldersdiskriminering är den vanligaste och mest accepterade diskrimineringsgrunden idag och att svårigheten att tala om problemen handlar om skam och oro för att undergräva den egna karriären i kombination med svårigheten att leda diskrimineringen i bevis.

- Att driva ett diskrimineringsärende mot sin arbetsgivare är idag en både uppslitande och riskfylld process, eftersom gråzonerna och kryphålen är många. Risken är stor att både förlora juridiskt och dessutom få en stämpel på arbetsmarknaden som gnällig eller besvärlig. Ett långsiktigt attitydarbete behövs där fler inser ålderismens utbredning liksom att åldersdiskriminering är en förolämpning mot sig själva i framtiden, säger John Mellkvist.

Om rapporten Åldersperspektivet

Med över 2000 anställda bara i Sverige vill Essity skapa en bättre förståelse för problemet med åldersdiskriminering; både för Essity och för svenskt näringsliv i stort. Rapporten är baserad på två undersökningar genomförda av TNS Sifo under april 2022, en mot arbetstagare och en mot HR-ansvariga.

Undersökning mot arbetstagare

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 9–13 april 2022. Totalt intervjuades 1428 personer i åldern 20-69 år, varav 1084 i sysselsättning. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Undersökning mot HR-chefer

Undersökningen genomfördes av Kantar under perioden 12 april–2 maj 2022. Totalt intervjuades 890 personer från ett urval med inriktning på HR-ansvariga. (Urvalskälla - Bisnode)

Om Essity

Essity är ett globalt hygien- och hälsobolag. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2021 var cirka 122 miljarder kronor (12 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm.