7 saker ditt företag kan göra för klimatet 2023
PUBLICERAD 2/1/2023
Lästid ca 2 min

7 saker ditt företag kan göra för klimatet 2023

Som företag finns det mycket att göra för att begränsa er klimatpåverkan. Nu när vi precis gått in i ett nytt år är det dags att ställa om och tänka nytt. Här är förslag på 7 saker du och ditt företag kan göra för att hjälpa till att nå Sveriges miljömål enligt Agenda 2030.

Agenda 2030 och Sveriges miljömål består av 16 olika miljökvalitetsmål och ett antal etappmål för att begränsa klimatpåverkan och säkerställa frisk luft, giftfri miljö och levande skogar i framtiden. Här hittar du 7 saker du och ditt företag kan ta tag i redan idag – för att på ett enkelt sätt vara med och bidra till Mål 7: Hållbar energi för alla, Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion och Mål 13: Bekämpa klimatförändringen.

1. Designa för reparation

Många av de produkter som görs idag går inte att reparera eller återanvända, men ett sätt att begränsa klimatpåverkan i framtiden är att designa era produkter så att de fungerar för reparation, återvinning och ökad livslängd.

2. Minska mängden avfall

Genom att se över hur ert avfall återvinns och hanteras kan ni öka mängden materialåtervinning.

3. Minska mängden kött

När ni bjuder på mat, se till att minska mängden kött som ni köper under året.

4. Minska matsvinnet

Minska matsvinnet som genereras av er när ni håller till exempel fika, luncher, middagar och events.

5. Utbilda i effektiv körteknik

Oavsett om ni själva har fordon eller om medarbetarna mest kör bil privat, kan det vara intressant med en utbildning i effektiv körteknik.

6. Håll resfria möten

Ibland behöver vi ses på plats för effektiva möten och goda relationer, men många gånger går det också att skippa resan och hålla mötet digitalt. Resfria möten sparar mycket energi för både medarbetare och klimat.

7. Uppmuntra att trampa

Med olika förmåner går det att uppmuntra medarbetarna att använda cykel och kollektivtrafik för att ta sig till jobbet. Då får de också frisk luft och bättre kondition på köpet.