Så skriver du en hållbarhetsrapport som engagerar
PUBLICERAD 3/11/2022
Lästid ca 2 min

Så skriver du en hållbarhetsrapport som engagerar

Hållbarhetsrapporten är ett viktigt dokument, inte bara regelmässigt för att informera kunder, investerare och medarbetare kring ert miljöarbete. En bra hållbarhetsrapport inspirerar, skapar opinion och blir en väsentlig del av er kommunikation.

Vad är en hållbarhetsrapport?

Det regelmässiga syftet med en hållbarhetsrapport är kort sagt att ge upplysningar om er påverkan på miljön och hur ni jobbar för att minska den. Den kan utformas som en del av förvaltningsberättelsen, eller som en separat bilaga skild från årsredovisningen.

Fyra huvudområden

Rapporten ska redogöra för hållbarhetsrisker, er affärsmodell och hur hållbarhetsarbetet styrs i organisationen. Det gäller framför allt inom fyra områden: miljö (energi, vatten, växthusgasutsläpp och andra föroreningar), sociala och personalrelaterade frågor (jämställdhet, arbetsvillkor, säkerhet och hälsa), mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Vem behöver en hållbarhetsrapport?

Verksamheter som uppfyllt två eller tre av följande villkor under de båda senaste räkenskapsåren är skyldiga att upprätthålla en hållbarhetsrapport: Företag med anställda som varit mer än 250 personer, där balansomslutningen varit mer än 175 miljoner kronor – eller där de haft en redovisad nettoomsättning på mer än 350 miljoner kronor.

Vad är syftet med en hållbarhetsrapport?

En hållbarhetsrapport är inte bara till för att redovisa er miljöpåverkan och hur ni jobbat och jobbar kring hållbarhet, utan skapar också en slags grund för hållbarhetsarbetet i framtiden. Givetvis måste rapporten uppfylla de lagkrav som finns, men syftet är också att motivera och inspirera både kunder och medarbetare. Liksom att tydliggöra visoner och öka lönsamheten.

Enkelhet och tydlighet

Utmaningarna med en hållbarhetsrapport är att den lätt blir komplicerad. Men genom att kommunicera ert hållbarhetsarbete på ett tillgängligt sätt hjälper ni mottagaren att ta till sig budskapen. Ett tydligt format, där ni lättar upp med bilder, grafer och illustrationer tillsammans med ett enkelt och tydligt språk, underlättar. Var konkret när ni redovisar vad ni gör, gjort och ämnar göra i framtiden och berätta varför det är viktigt för er.

Levande dokument

Rapporten är inte bara en årlig redovisning, utan ett dokument att använda som grund i er marknadsföring. Lyft gärna ur delar som är viktiga för er och kommunicera dem på era sociala medier, i bloggartiklar och i andra kanaler till olika typer av målgrupper. Fokusera på de frågor ni prioriterar och visa ert intresse, skapa opinion och engagera er och er målgrupp. På så sätt får ni en hållbarhetsrapport med ett syfte som sträcker sig långt utöver att enbart redovisa resultat.


Källa: Almi, Företagarna