Har du rätt lön inom HR? Så vet du
PUBLICERAD 5/10/2023
Lästid ca 2 min

Har du rätt lön inom HR? Så vet du

Att fastställa rätt lön inom HR är inte alltid enkelt. Många faktorer påverkar hur den bör se ut och det är viktigt att förstå de faktorerna för att kunna säkerställa att du blir rättvist kompenserad. Här tittar vi närmare på en del punkter som kan vara avgörande för att se om din HR-lön ligger på rätt nivå.

Så ser medellönen ut

En medellön inom HR kan ligga på allt mellan 38-52 000 kr i månaden. Det finns alltså en poäng med att jämföra med fler än dina närmaste kollegor och ta hänsyn till faktorer som till exempel vilken typ av företag du arbetar i eller vilken region du bor. Det ger dig en referenspunkt att utgå från och hjälper dig att bedöma om din lön är konkurrenskraftig.

Geografisk placering

Platsen för ditt företag spelar också in när det gäller lönesättning. En HR-lön kan alltså variera beroende på vilken stad du bor i. Större städer tenderar att ha högre löner, medan mindre städer och landsbygdsområden vanligtvis har lägre lönegrad, även om det finns undantag. Så ta hänsyn till din grafiska placering och titta på hur det ser ut i din region.

Erfarenhet av yrket

En av de saker som har allra störst inverkan på din lön är vilken typ av erfarenhet du har. Är du relativt ny i branschen kan du alltså inte förvänta dig att tjäna lika mycket som någon med lång erfarenhet och avancerade färdigheter. Se till att ditt lönekrav är i linje med din nuvarande erfarenhetsnivå.

Bransch – olika möjligheter

Vilken bransch du arbetar inom kan också påverka din lön inom HR. Vissa branscher som till exempel IT eller finans har vanligtvis högre löner, jämfört med andra branscher som vård eller utbildning. Ofta beror det på specifika krav och kompetenser som krävs, men kan också ha att göra med företagets möjligheter och budget. Ta därför hänsyn till branschen när du utvärderar din lön och överväg om du har möjlighet att specialisera dig för att öka din inkomst.

Typ av bolag och ansvarsområden

Storleken på företaget och dina ansvarsområden inom HR påverkar också lönen. Det säger sig ju självt att HR-chefen för ett större företag med bredare kompetens kan förvänta sig högre lön än någon som arbetar på ett mindre företag med begränsade uppgifter. Vill du se över framtida möjligheter att höja din lön bör du fundera över din nuvarande position och ansvarsområden.

Specialisera dig för att avancera

Att specialisera sig inom ett visst område eller skaffa sig bredare kunskaper inom HR-yrket är ett bra sätt att avancera inom sin yrkesroll och öka sin lönepotential. Blir du till exempel expert på rekrytering, kompensation eller personalutveckling kan du förvänta dig en högre lön, eftersom din kompetens blir mer värdefull.

Många faktorer påverkar

Det är helt enkelt många faktorer som spelar in när du ska ta reda på om du har rätt lön för din roll inom HR. Genom att ta hänsyn till de faktorerna kan du se var du hamnar, sätta mål för din framtida HR-karriär och se till att du blir rätt kompenserad.

Här kan du läsa mer om varför män förväntar sig mer i lön inom HR

Källa: Unionen