Vad betyder agilt arbetssätt – för dig inom HR?
PUBLICERAD 24/5/2023
Lästid ca 2 min

Vad betyder agilt arbetssätt – för dig inom HR?

I dagens snabbrörliga och föränderliga arbetsmiljö är det extra viktigt att HR anpassar sig för att möta utmaningar och möjligheter. Ett agilt arbetssätt har därför blivit alltmer populärt inom HR-området – och har visat sig ge ökad effektivitet och flexibilitet. Men vad betyder ett agilt arbetssätt för någon inom HR och vad innehåller det egentligen?

Det här betyder agilt

När vi talar om ett agilt arbetssätt menar vi oftast en arbetsmetodik som fokuserar på att anpassa sig till förändringar, vara flexibel och skapa resultat snabbt och effektivt. Här behövs särskilt samarbete, självorganisering och ständiga förbättringsprocesser. Traditionellt har HR varit mer inriktat på att följa fasta processer – men ett agilt arbetssätt innebär att HR-funktionen får anpassa sig efter de behov och krav som uppstår i en snabbrörlig och osäker arbetsmiljö.

Leder till effektivitet och snabbhet

En av de viktigaste fördelarna med ett agilt arbetssätt inom HR är att det främjar effektivitet och snabbhet. Genom att använda agila metoder kan du som arbetar i en HR-funktion snabbt svara på förändringar och utmaningar. Istället för att fastna i långa fasta processer kan HR-teamet fatta snabba beslutg och agera proaktivt för att möta behoven hos anställda och organisationen som helhet. Det i sin tur kan leda till ökad produktivitet och goda resultat.

Flexiblitet och anpassningsförmåga

Agilitet, som det också kallas, handlar om att kunna vara flexibel och anpassa sig till situationer som uppstår. HR-avdelningen kan dra nytta av det genom att vara öppen för förändringar och snabbt anpassa sina strategier efter behoven just nu. Till exempel genom att implementera flexibla processer och tillåta till exempel distansarbete och flexibla arbetstider som möter önskemålen hos dagens medarbetare och skapar en bra balans mellan arbete och privatliv. HR-funktioner som är flexibla skapar en god kultur av kreativitet, tillit och innovation.

Samarbete i centrum

Inom det agila arbetssättet betonas även samarbete. Det betyder att team behöver jobba tillsammans för att lösa problem och fatta beslut. Istället för att bygga upp HR-avdelningen hierarkiskt kan du dra nytta av självstyrande team som själva tar ansvar för att utföra arbetsuppgifterna och nå resultat. Det främjar delaktighet och engagemang från medarbetarna och gör det möjligt att dra nytta av kompetenser på bästa sätt.

Kundfokus och kontinuerlig förbättring

Ett agilt arbetssätt inom HR medför också ett kundfokus och att alltid sträva efter att bli bättre. HR-funktionen bör vara lyhörd för både medarbetarnas och organisationens behov och sträva efter att leverera värde av hög kvalitet. Genom att använda metoder som regelbunden feedback kan du hjälpa ditt HR-team att förbättra processer som överträffar förväntningarna. Ett agilt arbetssätt inom HR betyder alltså en rad fördelar, som ökad effektivitet, flexibilitet, samarbete och kundfokus – och gör HR-funktionen till en ännu mer värdefull partner för hela organisationen.