Vad innebär en rättvis löneökning?
PUBLICERAD 11/4/2023
Lästid ca 2 min

Vad innebär en rättvis löneökning?

Att ge en rättvis löneökning är en del av jobbet som krävs för att skapa en bra arbetsmiljö och motivera medarbetarna. Men vilka kriterier är viktiga att använda och hur gör du lönesamtalet så effektivt som möjligt? Här är några tips.

Motivera löneökningen

När det börjar bli dags för en löneökning eller löneökning är det viktigaste du förbereder dina argument väl. Det kan du göra genom att till exempel titta på medarbetarens tidigare prestationer och måluppfyllelse, men också företagets lönestruktur och marknadsvärdena för likvärdiga roller. Det ger dig en bra grund att stå på när du ska bestämma dig för och informera om vilken lönenivå som organisationen har kommit fram till.

Lyssna på medarbetaren

En löneförhandling handlar inte bara om att informera, utan också om att förhandla. Se till att det finns utrymme för det och lyssna på medarbetarens argument och motivering. Låt dem själva berätta vad de anser vara sina starkaste prestationer under året och vad planerar att uppnå under nästa år. Var öppen för att ta emot feedback och att ta till dig medarbetarens åsikter, innan du fattar ditt beslut.

Utgå från prestation

Om en medarbetare har överträffat sina mål och bidragit till företagets framgång på något särskilt sätt bör det självklart uppmärksammas och återspeglas i löneökningen. Många företagsledare gör dock misstaget att ge löneökningar baserat på personliga preferenser, snarare än faktisk prestation. Här är det viktigt att HR får en möjlighet att vara med i diskussionerna för att se till att ni hamnar på en rimlig nivå.

Jämför likvärdiga roller på marknaden

När ni bestämt er för en löneökning är det viktigt att komma ihåg att jämföra rollerna med likvärdiga roller på marknaden. Om en medarbetare utför en roll som är mycket eftertraktad och som samtidigt har hög efterfrågan bör det finnas utrymme för högre löneökning för att undvika att medarbetaren söker sig någon annanstans. Att följa marknadsvärdena för likvärdiga roller är också en förutsättning för att kunna behålla konkurrenskraften.

Förhandla även om förmåner

Det är inte alltid lön är det viktigaste för medarbetaren i lönesamtalet. Kanske vill de också utveckla sina förmåner, som chansen till flexibla arbetstider, fler semesterdagar eller något annat som kan verka motiverande? Hör med medarbetarna själva hur de tänker kring löneökning och glöm inte att diskutera de förmåner som är viktiga för dem i deras vardag.

Var konkret

Medarbetare jämför sig ofta med andra i företaget, inte bara de i liknande roller, och för att undvika missförstånd vid löneökning kan det vara bra att vara extra tydlig med vilka riktlinjer ni använt. Det vill säga, var öppen med de kriterier som ligger till grund för löneökningarna och var transparent informationen till alla medarbetare. Det skapar en känsla av rättvisa.