20 % av dina anställda är högkänsliga
PUBLICERAD 5/10/2022
Lästid ca 4 min
Boktips

20 % av dina anställda är högkänsliga

– hur leder du dom bäst? Många har inte en aning om vad högkänslighet är. Men högkänsliga personer sitter på värdefulla förmågor som du med rätt ledarskap och arbetsmiljö kan få fram till fullo.

De klassiska ledarskapsteorierna är anpassade efter icke högkänsliga och kunskapen om högkänslighet är låg. Men högkänslighet är sannolikt det personlighetsdrag som i störst utsträckning påverkar hur man är som person och vilka styrkor man har. Med ett ledarskap anpassat för dina högkänsliga anställda kan du få dem att blomma ut till fullo. Till vinst för både dig och dem!


Högkänsliga är bra på att hitta lösningar som andra inte ser…


Vad är högkänslighet?

Men vi kanske ska börja från början. Högkänslighet är ett personlighetsdrag och det som framför allt karaktäriserar högkänsliga är att de:

  • bearbetar sina tankar och upplevelser djupare
  • är mer empatiska och emotionellt mottagliga
  • lägger märke till det subtila
  • snabbare blir överstimulerade av sin omgivning.

Högkänsligas nervsystemet är känsligare och högkänsligas hjärnor fungerar faktiskt lite annorlunda. De är mer mottagliga för sin fysiska och emotionella miljö. De tänker ofta först och agerar sedan. Högkänsliga har liknats vid orkidéer – de kräver rätt näring och omgivning för att trivas. Och när de gör det blommar de oerhört vackert.

Personlighetsdraget är medfött, ärftligt och jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Det har också visat sig att draget finns hos över hundra djurarter, förmodligen ännu fler. Även bland djur brukar andelen högkänsliga ligga på cirka 20 %, så det verkar vara fråga om en övergripande överlevnadsstrategi där just den andelen är optimal. Begreppet högkänslighet myntades först på 1990-talet av den amerikanska psykologiforskaren Elaine Aron. I Sverige fick begreppet lite större spridning 2012, men fortfarande är kunskapen om högkänslighet låg.

Värdefulla förmågor

Högkänsliga har en hel del gemensamma nämnare och det finns vissa förmågor som personlighetsdraget ofta ger upphov till.

Kreativa

Högkänsliga är bra på att hitta lösningar som andra inte ser, de är nyskapande och har ett associativt tänkande i högre utsträckning än andra. En studie har visat att över 90 % av de högkänsliga deltagarna sannolikt kunde klassas som kreativa.

De har förmåga till komplext tänkande och analys

Hjärnskanningsundersökningar har visat att högkänsliga bearbetar intryck och tankar på ett djupare plan än andra. Det leder till en god förmåga att analysera och att tänka i flera steg.

De har stark empati

De flesta människor känner empati, men högkänsliga upplever det ofta starkare än andra. Högkänsliga tar in ansiktsuttryck, känsloyttringar och stämningar på ett djupare sätt och bearbetar det mer. Det har visat sig att spegelneuronerna i hjärnan är mer aktiva hos högkänsliga. Högkänsliga är ofta bra på att lyssna och känna in gruppen. Många arbetar inom yrken som kräver mycket empati, exempelvis som lärare, psykologer och olika yrkeskategorier inom vården.

Noggranna och samvetsgranna

I en undersökning med högkänsliga svarade 97 procent att det stämde ganska eller mycket bra att de var samvetsgranna. Det är alltså ett väldigt utmärkande drag för högkänsliga. De tycker om när det blir rätt från början och vill göra saker ordentligt.

De har bra intuition

I och med att högkänsliga tar in så mycket intryck har de ofta en bra intuition. De kan läsa av sådant som andra inte lägger märke till. Tack vare det kan högkänsliga ofta uppfatta trender, behov och möjligheter innan andra gör det.

Behöver ett bra ledarskap och en bra arbetsmiljö

Som du förstår är det här fantastiska förmågor att ha tillgång till på en arbetsplats. Al Gores tidigare talskrivare Daniel Pink tar upp många av de här förmågorna som framtida konkurrensfördelar. Han skriver om det i sin bok

"A whole new mind – why right-brainers will rule the world."

Det finns dock en liten hake som jag tog upp inledningsvis. När högkänsliga blir överstimulerade, vilket de blir snabbare än andra eftersom de har ett känsligare nervsystem, kan de inte använda sina förmågor och styrkor lika effektivt. För att kunna få tillgång till de här förmågorna behöver högkänsliga ett bra ledarskap och en bra arbetsmiljö.

Hur ska man då leda högkänsliga?

Mycket handlar om att minska risken för att dina högkänsliga anställda ska bli överstimulerade.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön handlar det om att minimera sinnesintrycken. Tänk på alla sinnen, men framför allt viktigt är kanske ljud- och synintryck. Förändringar som du kan göra i praktiken är till exempel att låta dina högkänsliga anställda få sitta i eget kontor eller låta dem jobba hemifrån. Vidare kan man jobba med avskärmningar, ljuddämpande material och brusreducerande hörlurar.

När det gäller den psykosociala arbetsmiljön är det kanske inte lika konkret. Men för högkänsliga är det viktigt med en bra och välkomnande stämning på arbetsplatsen, så lägg krut på det. Om ni har problem med hög arbetsbelastning är det viktigt att dina anställda får veta vad som ska prioriteras, samvetsstress är vanligt bland högkänsliga. Ha också i åtanke att högkänsliga ofta tycker om tydlighet, struktur och framförhållning. Ett annat bra knep är att låta dina högkänsliga anställda få använda sina styrkor. När de får göra det kan de göra jobbet både snabbare, bättre, och utan att göra av med en massa energi. Så tänk på det när du fördelar arbetsuppgifter.

Fler förslag på åtgärder kan du hitta i min e-bok20 % av dina anställda är högkänsliga – hur du bäst leder dem och varför du borde anställa fler.

Och kom ihåg – eftersom högkänsliga är så mottagliga för sin omgivning kommer de förändringar du vidtar att få stor effekt. Du kan räkna med snabba resultat!

Therese WessmanOm Therese Wessman

Högkänslig, jurist och författare till e-boken20 % av dina anställda är högkänsliga – hur du bäst leder dem och varför du borde anställa fler.

Instagram
Hemsida