90 miljoner kronor går till ungt ledarskap
Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna
PUBLICERAD 20/10/2023
Lästid ca 2 min

90 miljoner kronor går till ungt ledarskap

En rekordstor summa pengar har samlats in för att stärka unga ledare.

Uppemot 90 miljoner kronor har samlats in från näringslivet, organisationer och privatpersoner till olika ändamål som stärker unga ledare.

  • Den innefattar bland annat det årliga stipendiet Kompassrosen som ges till unga ledare upp till 25 år som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft.
  • Ett annat område är den ledarutbildning i värdebaserat ledarskap som ges i samarbete med Scouterna och riktar sig till unga ledare.
  • Stiftelsen kommer också utveckla sitt arbete med att skapa mötesplatser, där unga och mer etablerade ledare kan mötas och utbyta idéer och erfarenheter.
  • 60 miljoner kronor av de insamlade medlen kommer att gå till en professur i ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm.

"Svenskt Näringsliv ser det som viktigt att stödja alla unga ledare som framför allt arbetar ideellt inom organisationer med syfte att stärka och främja ungdomsverksamheten i Sverige. Duktiga ledare behövs inom alla delar av vårt samhälle. Genom Stiftelsen Ungt Ledarskap får unga ledare möjlighet att tidigt i livet utveckla ett ledarskap baserat på goda värderingar." - Jacob Wallenberg, ordförande Svenskt Näringsliv.

Insamlingen av medel hade aldrig kunnat nå rekordproportioner utan H.M Konungens önskan att eventuella gåvor skulle gå till det unga ledarskapet som ett sätt att uppmärksamma 50-årsjubileet. Konungen har ett stort personligt engagemang för unga ledare.


Om Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap skapades i samband med Hans Majestät Konung Carl XVI Gustafs 60-årsdag, på initiativ av Scouterna och med hjälp av generösa donationer från företag, organisationer och privatpersoner.

Stiftelsen sätter det unga värdebaserade ledarskapet främst och drivs av att vara med och utveckla framtidens ledare samt att visa den positiva effekten av unga i framträdande positioner.

Det är en övertygelse att framtidens ledare är trygga individer som bottnar i goda värderingar. Med utbildning, ledarskapsseminarier och stipendier som verktyg gör Stiftelsen Ungt Ledarskap det möjligt för unga att ta plats i ledande roller.

Läs mer på HRnytt:

Här erbjuds unga plats i ledningsgruppen