Är du tillräckligt snabb att agera...
PUBLICERAD 13/5/2022
Lästid ca 4 min

Är du tillräckligt snabb att agera...

...när alla förutsättningar förändras?

Det är tydligare nu än någonsin tidigare – ledarskap handlar om att agera NU och styra mot en i stora stycken okänd framtid. I många år pratade vi om att människor har ett stort motstånd mot förändringar. Men miljoner människor och oräkneliga företag genomförde förändringar blixtsnabbt när pandemin slog till. Så vi har uppenbarligen förmågan att förändras, i varje fall när behovet känns tillräckligt stort.

Men det är varken pandemin, kriget i Ukraina, eller upploppen i Linköping som är orsaken till det förändrade läget i världen. De är alla resultatet av de ständigt pågående megatrenderna – befolkningstillväxten, teknikutveckling, den globala uppvärmningen, miljöpåverkan, internationella handel och utbyte, polarisering av politiska grupperingar – vilka driver oss ofrånkomligt in i nya förutsättningar. Inget kommer att förbli som det är idag.

Att leda ett företag eller en verksamhet innebär att du behöver förstå den här utvecklingen, och agera och navigera i den ständigt pågående förändringen. Det är lätt hänt att andas ut och tänka ”Vad skönt, nu klingar pandemin av. Då kan vi återgå till det normala igen.” Men det finns ingen väg tillbaka till hur det en gång var, eftersom världen post-covid ser annorlunda ut än tidigare. Det innebär att alla vägar måste leda framåt. Frågan är bara – vilka vägar väljer du att ta? Och agerar du tillräckligt snabbt?


"Bästa sättet att behålla kompetensen är att ge dem upplevelsen av att få bidra till ett viktigt syfte."


Mellanchefsutmaningen

Det är känt sedan länge att förändringsviljan ser olika ut beroende på vilken roll du har i organisationen. Snabbast med att märka trender och förändringar är de som arbetar nära kunderna. Företagsledningen kommer därnäst – förutsatt att de högre cheferna inte är omgiven av ja-sägare utan är öppna för att ta in kritik och ifrågasättande av de nuvarande strategierna. Största motståndet mot förändringar finns oftast hos mellancheferna – de är de som investerat mest i den rådande strukturen i verksamheten, och de kan ha svårt att släppa taget och tänka nytt.

Jag hör ofta detta när jag pratar med chefer i Sverige, och en global undersökning som gjordes av Microsoft 2021 bekräftar att hälften av cheferna vill att medarbetarna ska komma tillbaka till kontoren igen efter pandemin. Det är en indikation på att många chefer inte tänker ”nytt” utan tänker att verksamheten ska gå tillbaka till något som är välkänt sedan tidigare.
Frederick A. Miller, vd för Kaleel Jamison Consulting Group, pekar på vikten att börja i rätt ände. En förändring måste omfatta hela organisationen, och därför blir rådet att börja från toppen och jobba neråt. Man kan inte ta risken att mellancheferna blir en motkraft som bromsar förändringstakten. Hela organisationen måste vara med i processen.

Kommunikation är nyckeln

Förutsättningarna för varje verksamhet och varje bransch skiljer sig åt, så några specifika råd på vad du som chef och ledare ska göra är svårt att ge. Men ett generellt råd har visat sig fungera i situationer med snabba förändringar, och det är att inkludera dina medarbetare. Författaren och ledarskapsgurun Tom Peters har sagt ”Vet du vad som särskiljer framgångsrika företag från andra? De talar med sina medarbetare.”

Dina medarbetare och deras kompetens och engagemang är en grundpelare i ditt företag. Just nu är det stor risk att de bästa lämnar dig, eftersom bristen på kunnig arbetskraft är stor i många branscher. Bästa sättet att behålla kompetensen är att ge dem upplevelsen av att få bidra till ett viktigt syfte. Som deras chef kan du förtydliga syftet för er verksamhet och låt dina medarbetare få känna det positiva med att ingå i ett sammanhang där man arbetar tillsammans med andra kunniga och inspirerande kollegor. Vårdcentralen i Gnosjö är ett sådant exempel, där de genom att organisera verksamheten så att samarbetet förstärkts, har resulterat i ökad arbetsglädje och lägre personalomsättning.

Ny kompetens

En ytterligare åtgärd du kan vidta är att låta dina medarbetare utvecklas inom ramarna för ditt företag. Ge dem frihet att utvecklas, lägg upp kompetensutvecklingsplaner tillsammans, ge dem ett ökat ansvar, lär dem självledarskap, och de tenderar att stanna kvar hos dig.
Nyckelorden är en förändring, utveckling, förbättring. 

Agera nu!

Bli själv annorlunda nu. Förändring behöver starta nu, och den börjar med dig själv och dina tankar om hur framtiden kommer att se ut och vilka åtgärder som du behöver vidta nu. Dina medarbetare vill se en förändring nu. Frihet, inkludering och flexibilitet är nyckelorden. Du kan inte vänta till senare.

Frågan är om din organisation förändras tillräckligt snabbt.

Av Anders Kinding, ledarskapskonsult och författare