Arbetslivet efter pandemin kräver nytt ledarskap – men inte enligt svenska chefer

Lästid : 2 min

Arbetslivet efter pandemin kräver nytt ledarskap – men inte enligt svenska chefer

En stor del av svenska chefer anser sig inte behöva ändra på sitt sätt att leda efter pandemin. Detta trots att vardagen har förändrats och kommer att ändras radikalt för många företag och dess medarbetare.

53 procent av cheferna menar att de inte räknar med att behöva ändra ledarstil enligt Avonovas rapport om jobbhälsa.

“Ledarskap är väldigt mycket mer än att bestämma vilka dagar man ska jobba på kontoret och vilka dagar man ska jobba hemma. I den nya arbetsvardagen behöver chefer fundera över sitt ledarskap och utveckla det till att vara mycket mer förtroendebaserat. Av den enkla anledningen att du som chef släpper ifrån dig kontroll när medarbetarna jobbar mer hemifrån.” - Andreas Carlborg, Chief Medical Officer på Avonova.

Utmaningar som cheferna själva ser efter pandemin är bland annat ökad arbetsbelastning (40 procent) och sämre internkommunikation (19 procent). Därtill, 29 procent av cheferna förväntar sig att mindre skillnad mellan arbets- och privatliv kommer att vara en av riskerna för den egna organisationen i framtidens arbetsliv. I vilken grad är det upp till ledningen att säkerställa balansen, och hur mycket av ansvaret ligger på individen?

“Det är lätt hänt att en chef ger uttryck för misstro, till exempel när hen faller för frestelsen att kontrollera om medarbetaren sitter framför datorn eller fokuserar på när en uppgift utfördes. Agerande som undergräver engagemang och initiativ, och som inte är ett ledarskap som växer eller stimulerar en verksamhet” - Andreas Carlborg, Chief Medical Officer på Avonova..

Förtroendebaserat ledarskap handlar inte bara om att ge människor fria tyglar. Det handlar om att sätta upp tydliga mål och gränser, men att ge medarbetarna större frihet att välja hur uppgifterna ska lösas. Chefen ska fortfarande synas, men i större utsträckning för att ge vägledning och förtydliga förväntningar, erbjuda hjälp och stöd, samt följa upp om det levereras enligt förväntningar och arbeta med förbättringar.