Flexibelt ledarskap – förändring utan frustration
PUBLICERAD 26/10/2023
Lästid ca 2 min

Flexibelt ledarskap – förändring utan frustration

Idag ställs höga krav på ledare som ständigt behöver vara beredda på att planer ändras eller tar en ny riktning. Ett flexibelt ledarskap innebär därför att snabbt kunna ställa om till förändrade förutsättningar – utan att behöva känna ilska och uppgivenhet. Här utforskar vi vikten av ett flexibelt ledarskap på dagens arbetsmarknad och hur HR kan stödja ledare som vill navigera och blomstra i den dynamiska och snabbt föränderliga vardagen.

Att anpassa sig

Flexibelt ledarskap handlar om att vara mottaglig för att kunna ställa om när en förändring sker. Men för mycket förändring kan också skapa motstånd både hos medarbetarna och det kan därför vara användbart att i förväg prova olika strategier och affärsmodeller som hjälper dig i de situationer där det krävs. Först då kan du hålla jämna steg med dina konkurrenter och kan luta dig mot att det ändå finns en plan för hur ni agerar när förutsättningarna snabbt ändras.

Kommunikation är nyckeln

Ett ovärderligt verktyg när det kommer till flexibelt ledarskap är kommunikation. Att som ledare tydligt och konsekvent kommunicera förändringar, mål och förtyngningar längs vägen och hålla medarbetarna uppdaterade skapar förståelse och engagemang, istället för motstånd hos kollegorna. Det kan också vara bra att vara tydlig med var de ska vända sig med frågor som kan uppstå.

Uppmuntra eget ansvar

Flexibla ledare brukar också vara bra på att delegera ansvaret så att inte projekt inte tar halt vid en plötslig omställning. Genom att skapa ett arbetsklimat där teamen känner att de själva kan ta initiativ och vågar fatta beslut ökar också både motivationen och effektiviteten.

Teknologi och ledarskap hand i hand

Teknologins framsteg har gjort det möjligt för de flesta arbetsplatser att bli flexiblare än någonsin. Digitala verktyg och plattformar ger ledare möjlighet att kommunicera och samarbeta med teamen i realtid – oberoende av fysisk plats. Se till att uppdatera och utnyttja de plattformar ni använder så att ni får ut det mesta av dem.

Flexibelt även i vardagen

Ett flexibelt ledarskap innebär också att kunna hjälpa medarbetarna hitta balans mellan arbete och arbetsliv. Genom att erbjuda möjligheter till distansarbete eller flexibla arbetstider kan du underlätta för dina kollegor att kunna anpassa sig vid oväntade händelser – både i arbetslivet och privat. Det förstärker också trivseln och känslan av att styra över sin egen tid.

Stötta och finnas till hands

Ett flexibelt ledarskap är inte bara en strategi för att överleva i en föränderlig värld, det är också en nödvändighet för att medarbetarna ska kunna trivas och växa på arbetet. Istället för att bli irriterad när förutsättningarna ändras kan du stötta medarbetarna tillanpassningsbarhet genom att vara en förebild. HR har här en avgörande roll för att kunna forma morgondagens ledarskap och möta framtidens utmaningar.

Här hittar du fler artiklar som hjälper dig skapa ett flexibelt ledarskap

Källa: redaktion