HR är nyckeln för att bygga konfliktmodiga ledare – ny bok visar vägen
PUBLICERAD 1/9/2023
Lästid ca 2 min

HR är nyckeln för att bygga konfliktmodiga ledare – ny bok visar vägen

Varannan svensk medarbetare stör sig på konflikträdda chefer. I boken När samarbetet skaver, utgiven av Liber, ger konflikthanteraren Tamara Mašković Wängborg HR-ansvariga verktyg för att tillsammans med ledare och chefer förstå, förebygga och hantera konflikter som uppstår i team på alla arbetsplatser. När man vet vad som ska göras kan man både agera förebyggande och med större mod ta tag i samt lösa konflikter i tid.

– Vi behöver fler konfliktmodiga ledare! Då kan HR som funktion stötta i det arbetet och bli nyckeln till att vi förflyttar ledare från att vara konflikträdda till att bli konfliktmodiga. Min förhoppning är att boken kan ge ledare av olika slag lust och energi att förebygga och hantera konflikter, säger Tamara Maškovic Wängborg, och fortsätter:

– Ambitionen har inte varit att skriva en heltäckande handbok i konflikthantering som ger svar på allt. Jag har tvärtom medvetet begränsat mig, lagt fokus på just det som jag tror kan inspirera till att ta itu med små problem innan de hunnit växa sig stora. Jag vill på ett tillgängligt sätt beskriva verktyg och förhållningssätt som hjälper ledare i arbetet, och ge konkreta råd utifrån mina erfarenheter.

Dålig stämning, tysta och obekväma möten, grupperingar och skitsnack eller rent av öppna bråk – allt detta påverkar arbetsmiljön för alla på en arbetsplats. Inget slukar så mycket energi som konflikter på jobbet, samtidigt som de är kostsamma och påverkar affären. Och konflikter landar ofta på HR-bordet.

I När samarbetet skaver ger därför en av Sveriges främsta konflikthanterare konkreta råd om hur man som ledare förebygger och hanterar konflikter. Tamara Maškovic Wängborg visar på vanliga typer av konflikter och ger verktyg för att hantera dem. Boken bygger på författarens erfarenheter av att hantera konflikter i olika organisationer och innehåller många konkreta fallbeskrivningar.


Konflikter kan vara nyckeln till utveckling

När konfliktsituationen löser sig och människor går från låsta positioner, rädda sinnen och spända kroppar så spirar istället något nytt, något positivt. Lösta konflikter kan stärka relationer och samarbeten och därmed lägga en grund för bättre arbetsresultat. För paradoxalt nog kan konflikter – eller snarare det som sker när vi tar itu med dem – vara en nyckel till utveckling.


Det är inte ovanligt att chefer, som ett sätt att få ordning på gruppen, bokar in några dagars teamutveckling för att till exempel få bukt med medarbetares problematiska sätt att prata med varandra, bli bättre på att kommunicera, ge feedback eller samarbeta. Men ser du som ledare att det finns ett missnöje eller konflikter i din arbetsgrupp, börja där. En bra tumregel är: städa först, utveckla sedan! Ta tag i det som skaver och lägg ambitionen att förändra beteenden på hyllan ett tag. – ur boken.

Boken finns tillgänglig på Bokus.com. Du hittar boken här.


Om författaren:

Tamara Maškovic Wängborg, från Eskilstuna och bor idag i Stockholm, är specialist på konflikthantering, internationellt ackrediterad medlare, författare samt föreläsare. Hon är medgrundare av Medlingscentrum och har även varit verksam internationellt på Balkan och i södra Afrika. Aktuell med boken När samarbetet skaver, utgiven av Liber.