Kvinnligt ledarskap i en manligt dominerad bransch
PUBLICERAD 17/1/2023
Lästid ca 5 min

Kvinnligt ledarskap i en manligt dominerad bransch

Petra Goude gör global karriär i ett it-bolag med 90 000 anställda globalt. Petra brinner för jämställdhet med en kombination av att vara både tuff och stöttande. Petra delar i en intervju med sig av sina bästa verktyg för att skapa jämställdhet.

Petra Goude, chef för Core Enterprise på it-bolaget Kyndryl, menar att bästa sättet för att skapa jämställdhet i praktiken är att bygga upp och stötta förebilder på alla nivåer.

Hur jobbar du i praktiken för att främja jämställdhet?

Bästa medicinen för jämställdhet är att skapa förebilder på alla nivåer. Jag har vid flera tillfällen tagit över ledningsteam med enbart män där jag snabbt tagit fram sätt att föra in kvinnor i ledningen för att skapa balans och sett till att jämställdhet gäller hela vägen i alla team.

Några verktyg som jag använder mig av

Börja med att göra en genomlysning av talangpoolen och identifiera talangfulla kvinnor, eller andra minoriteter, om det är utmaningen, som vill ta på sig större uppdrag och sen:

  • Se till att de har mentorer.
  • Ge talangerna uppdrag för att göra dem redo för större uppdrag.
  • Vara öppen och förstå vad det är som hindrar dem från att anta nya utmaningar som exempelvis risker med en större del rörlig lön eller att man behöver jobba deltid för att ta hand om sin familj.
  • Vara synlig som ledare och förebild och våga berätta om utmaningarna man själv har mött – det hjälper andra att våga.
  • Säkra en programmatisk approach i rekryteringsprocessen. Rekrytering måste grundas på ren kompetens och inte preferens. Män är rent generellt mer framåtlutade kring deras kompetens än kvinnor – det måste man se igenom!
  • Prata om frågan i alla relevanta forum – vi som kvinnliga ledare har ett stort ansvar att hjälpa och driva detta framåt och se till att vi får med alla manliga ledare på denna resa. Alla måste driva jämställdhet.

Vad anser du att ett jämställt ledarskap ger för fördelar för medarbetare och företag?

Oj så många! Vi är alla olika och det är olika åsikter och angreppssätt på varje fråga som driver fram innovation och rätt lösningar. Om vi har team runt oss som är lika oss själva fattar vi ensidiga beslut. Jämställda team utmanar varandras tankesätt och skapar en miljö där vi tänker på problem och lösningar från olika perspektiv.

Du jobbar på ett globalt företag med uppdrag i hela världen. Hur ser du på ledarskap i Sverige jämfört med andra länder där du jobbar?

Vi i Sverige har i princip inga hierarkier, och vill generellt inte bli styrda i vad vi gör. Vi vill helst se den större bilden, de mål vi ska uppnå och när. Vi har inga problem att gå in till högsta chefen och fråga om något är oklart eller be om hjälp. Det är tvärtom mot länder som har starka hierarkiska strukturer såsom Singapore, Kina eller Japan. Där ses det som otänkbart att gå förbi din chef och fråga någon högre upp. Detta styrs av kultur där en av de värsta saker som kan hända är att du "tappar ansiktet". Att någon i ditt team går förbi dig betyder precis det i många fall – även om det inte är så det var menat.

När man jobbar med sydeuropéer så hamnar man ofta i väldigt intensiva debatter som för oss ofta känns som regelrätta konflikter, ibland väldigt personligt hårda. För oss uppfattas detta ofta som väldigt obekvämt men för en fransman så är det helt naturligt – och till och med behövligt för att komma vidare.

Mitt viktigaste tips här är att läsa på mycket innan du går in som ledare eller gör affärer med någon i andra kulturer och länder. Se till att du förstår och är förberedd och har en ödmjuk approach att det är vi som är på besök som behöver förstå deras kultur.

Vad krävs det för ledarskap för att ändra gamla och invanda vanor och arbetssätt och arbeta på nya sätt med ny teknik?

För att kunna leda förändring, oavsett form, behöver man förstå vad som ligger bakom vårt sätt att agera och jobba. Då är det lättare att göra en plan för hur man behöver driva förändringen och hur man ska kommunicera. I mångt och mycket handlar förändring om kommunikation och att ha uthållighet.

Något jag lärt mig den hårda vägen är att vi som ledare som gillar att vara med och förändra och hitta nya lösningar ofta är tio steg före. Vi har redan gått igenom förändringskurvan. När man berättar om en förändring så startar förändringsprocessen för resten av teamet, det är viktigt att komma ihåg. Man behöver planera in rätt timing, steg och kommunikation för att få det nya arbetssättet, tekniken eller lösningen att bli befäst.

Hur kan chefer bli bättre på att leda när arbetsplatsen blir hybrid?

När man har team som jobbar hemifrån är det viktigt att alla är uppdaterade på strategin, vad det är som händer och pågår. Det är lätt att känna sig utanför i en hybrid värld där vissa ses fysiskt och andra inte. Även om jag tycker att jag kommunicerar mycket så är det alltid för lite och det måste vara på rätt nivå för mottagarna. Utöver kommunikation så tror jag vi ledare måste undvika att favorisera de personer vi träffar mest på kontoret, att vi leder jämlikt oavsett forum.

Vi behöver också hitta forum för spontana diskussioner, både för de man träffar på kontoret och de som jobbar digitalt. Under covid tror jag vi alla tänkte på detta och jobbade hårt för att vara närvarande med våra team. Nu när vi går in i ett mer normalt hybridarbete kommer det vara lika viktigt. Ring och kolla av med medarbetare, hur mår de, är det något de funderar på?

Vilka framtidsspaningar inom ledarskap tycker du att HR bör ha koll på?

I en värld där allt går fortare tror jag att vi alla behöver vara beredda att leda mer på bredden, att konstant hitta nya sätta att driva innovation och förändring och tydligare koppla det vi gör till företagets affärsmål – hur exakt påverkar vårt team resultatet för hela företaget?

Kompetens kring vad teknik och IT kan göra för att förbättra och utveckla varje område kommer vara viktigare framåt än vad det varit förut – det är inte längre IT-avdelningen som driver den digitala utvecklingen utan är något alla team och ledare behöver göra. Sist men inte minst så blir världen mer och mer platt. Med en arbetsmarknad som är global och diversifierad i alla dess former så kommer kraven på oss ledare att öka för att leda olika typer av människor och team och få fram det bästa möjliga av olika människor.

Berätta om dig själv. Vem är Petra Goude?

Jag började min resa på hästryggen som liten tjej vilket formade en stark tävlingsinstinkt, ett driv att nå mina mål samt en stor ödmjukhet att inget kommer gratis, man måste jobba hårt och tillsammans med människor som är bättre än sig själv för att lyckas. Yrkesmässigt har jag haft en fantastisk resa hittills med olika roller inom försäljning och ledarskap i Sverige, Norden och Asien och nu som globalt ansvarig för ett av våra sex affärsområden inom Kyndryl utifrån huvudkontoret i New York. Allt detta är ingredienser jag har använt mig av i alla mina roller och jag jobbar nu globalt över hela världen vilket är oerhört kul.

Av: Annika Hegardt