Medarbetare och ledning oense om distansarbete

Lästid : 2 min

Medarbetare och ledning oense om distansarbete

Under pandemin fick de flesta medarbetare uppleva både för- och nackdelar med distansarbete. Även om många är nöjda med upplägget de har idag, skulle var fjärde svensk tacka nej till ett jobb om inte den fortsatta möjligheten till distansarbete finns. Det är en mer positiv syn på distansarbete, än de flesta i chefer har.

Medarbetare nöjda med distans

Enligt en undersökning av Kantar Sifo har 6 av 10 tjänstemän inom privat sektor ökad tillgång till distansarbete, jämfört med innan pandemin. De flesta är nöjda med arbetsgivarens nuvarande riktlinjer – förutsatt att det finns utrymme för hybridarbete. Men medarbetare och chefer har något olika syn när det gäller att jobba hemifrån.

Fysiska möten viktiga

Det fysiska mötet är fortfarande viktigt, särskilt enligt chefer. Enligt Kantar Sifo tror väldigt få beslutsfattare att vi kommer ställa om till distansarbete på heltid i framtiden. Varannan i chefsposition är också mycket eller delvis tveksamma till att anställa personer som enbart arbetar på distans. Närhet och tillhörighet anges vara två viktiga faktorer när det gäller trivsel och hälsa på arbetsplatsen – något som påverkar företagets framgång. 

Distansarbete – ett krav?

Samtidigt visar en undersökning av bemanningsföretaget Ranstad att två av tre svenskar vill fortsätta att jobba helt eller delvis på distans. Den visar också att var fjärde svensk skulle tacka nej till ett jobb om de nekades möjligheten att arbeta hemifrån. Det ger en stor fördel för företag inom Data, IT och Tjänsteföretag – där chefer är mest positivt inställda till att låta medarbetarna jobba på distans.

Synen varierar i landet

Synen på distansarbete varierar, inte helt oväntat, på var i landet vi bor. I Stockholm skulle var tredje person (32% ) tacka nej till en arbetsplats där det inte är tillåtet att jobba hemifrån ibland. I Malmö är siffran ännu högre – hela 36 %, och i Göteborg 25%. Jämfört med övriga landet (19%) är det alltså storstäderna som är mest positiva till distansarbete. 


 

Källa: Chef, Kantar Sifo