Var femte svensk är helst sin egen chef

Lästid : 2 min

Var femte svensk är helst sin egen chef

En av fem svenskar tycker att det är för många chefer på arbetsplatsen och lika många vill helst av allt vara sin egen chef enligt en Sifo-undersökning där över 1000 tjänstemän tillfrågats.

Chefen har ett stort ansvar för att de anställda ska må bra på jobbet. Men många har starka åsikter om chefer,

  • Hälften av de tillfrågade tycker att de har en bra chef.
  • 80% är helt eller delvis nöjda med företagskulturen där de jobbar.
  • Var femte tyckte att det finns för många chefer på arbetsplatsen.
  • Var tionde svensk säger att de inte behöver någon chef och på frågan om man helst skulle vara sin egen chef svarar 17 procent ja.

Högst upp på listan

Högst upp på listan över vad man önskar av en bra chef hamnar att få vara fri i sin yrkesroll, att få stöd i svåra situationer men även inspiration och någon som bidrar till arbetsglädje. Att ha en chef man kan lära sig av är viktigt för varannan person.

"Frihet är centralt för ett lyckligt yrkesliv och vi vet att lyckliga medarbetare presterar bättre. Därför är det chefens intresse att möjliggöra frihet. Men ökad frihet kräver även ökat ansvar, självledarskap och tillit till sina kollegor. Något som verkligen sattes på prov under pandemin, där många chefer säkert själva upplevde att deras roll utmanades." - Isac Hellwig, ansvarig för Kvadrats Innovation och inkubatorverksamhet Inkubik.

Drömmen om att starta eget

Var tredje (36 procent) person drömmer om att starta eget. De huvudsakliga drivkrafterna är att själva få bestämma vad de jobbar med, att ha mer frihet över sin egen tid och att förverkliga sig själv. De hinder man tycker står i vägen för att våga starta eget är i prioritetsordning ekonomisk risk, brist på affärsidé och att det inte är rätt tid just nu.

Från Kantar Sifo-undersökning  

Vad önskar du främst från en bra chef?

Frihet i min yrkesroll 89 %
Bollplank i svåra situationer 88 %
Någon som inspirerar och skapar arbetsglädje 84 %
Stöttning för att jag ska må bra på jobbet 81 %
Vägledning och styrning i mitt arbete 64 %
Någon som jag kan lära av 49 %

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel på uppdrag av konsultföretaget Kvadrat under juni 2022. Totalt intervjuades 1161 personer i åldern 18-65 år som arbetar på kontor hela eller delar av sin arbetstid. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.