Hands-on-avsnitt! Få konkreta tips för ert medarbetarengagemang
PUBLICERAD 7/6/2023
Lästid ca 2 min
Podcast

Hands-on-avsnitt! Få konkreta tips för ert medarbetarengagemang

Netigates senaste mätning, där 28 frågor ställts till fler än 3 000 arbetstagare, målar tyvärr upp en ganska dyster bild av medarbetarengagemanget i svenska företag. En feedback som tydliggör att många verksamheter behöver arbeta med sina strategiska verktyg – och framför allt sitt ledarskap.

När hela 44% helst vill undvika att rekommendera sin närmsta chef är utmaningarna många – men inte omöjliga. Ökad rörlighet och stor kompetensbrist på dagens arbetsmarknad gör det ännu viktigare med engagerade medarbetare. Men hur kan ledarskap öka lojaliteten i team, organisation och bland kollegor? Och hur hjälper vi chefer att möta de utmaningar som finns och se till att medarbetarna blir de främsta ambassadörerna för verksamheten? I det här avsnittet träffar vi Silje Leira, Chief service officer på Netigate, och tar reda på det.

Citat från Silje ur avsnittet:

”Faktorer som stress och hur kommunikation distribueras plus målen för bolaget påverkar mycket. Men också pandemieffekter och oro i världen i stort är viktiga pusselbitar.”

”Ledarskap och förmåga att motivera och stödja medarbetarna påverkar engagemanget i högsta grad. Just nu finns ett problem när det gäller medarbetarnas lojalitet. 40% av de som svarat på frågorna i undersökningen är kritiska till sin närmsta chef och kommer ha sökt sig vidare inom ett år.”

”Det är tydligt att de som verkligen arbetar med ledarskapet skapar engagemang. Så vi jobbar mycket med att skapa stöd kring ledare så att de får hjälp att leda på rätt sätt.”

”Endast hälften av respondenterna ansåg att stressfaktorer tas på allvar i deras organisation. Hela 21% visar psykisk eller fysisk trötthet och är därmed hög eller väldigt hög risk för utbrändhet. Det påverkar lojaliteten negativt i allra högsta grad.”

”Ökad arbetsbelastning är den största orsaken till stress. Då spelar meditationsrum eller andra stöd inte så stor roll, utan lösningen ligger hos arbetsgivaren – att skapa en rimlig arbetsbelastning.”

”Oönskat beteende på jobbet är också en stor orsak till stress och något många varit utsatta för. Hur kan vi prata om vad som är oönskat beteende, utan att gå direkt på en speciell incident? En annan viktig påverkan kommer från quiet quitting.”

Lyssna på Spotify

Lyssna på Acast

Lyssna på Apple Podcast

Om HRnytt-podden

HRnytt-poddens programledare är Hanna Bergfäldt, konsult på FEM HR. I podden intervjuar Hanna aktuella personer, ledare, HR chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap, inspiration inom HR området. Nya avsnitt släpps varannan onsdag.