Hur påverkar personalens kondition produktiviteten?
PUBLICERAD 10/5/2023
Lästid ca 2 min
Podcast

Hur påverkar personalens kondition produktiviteten?

I en tid när stillasittande blir ett allt större problem kan fysisk kondition vara avgörande för personalens fysiska och mentala mående. Men trots det verkar många ledare ha svårt att omsätta aktivitetsmål i verkligheten. Hur kan man som arbetsgivare påverka personalens till mer rörelse – och ska man ens försöka? Och hur fångar vi upp de som har störst behov, och inte bara de som redan är fysiskt aktiva?

I det här avsnittet delar Sara Danielsson Lundqvist, legitimerad sjuksköterska, grundare och VD på Aktivitus med sig av sina erfarenheter och svarar på frågor om hälsa på arbetsplatsen. Hon berättar också om hur lite det krävs för att förbättra resultat och hur medarbetarnas kondition påverkar produktiviteten.

Citat från Sara ur avsnittet:

”Självklart ska man inte tvinga någon att vara fysisk aktiv, det kan slå väldigt fel. Men att erbjuda rörelse och förklara varför någon ska vara fysisk aktiv kan gynna både individ och arbetsgivare – och det är kärnan i det hela – att skapa möjligheter för alla, på deras egen nivå.”

”Träning borde vara en HR-fråga och inte något som bara drivs av en person som är vältränad och är intresserad av ämnet. Jag brinner för individanpassad friskvård. Istället för att ha aktiviteter som bara passar några – t ex punktinsatser med föreläsning om löpning eller inbjudan till olika lopp – kan man erbjuda individanpassad träning där alla får hjälp att nå sina individuella mål.”

”Vårt mål är alltid att sänka sjukfrånvaron för företagen – och ibland även sjuknärvaron. Kan vi bespara en sjukdag per medarbetare per år, har vi sparat in investeringen för insatsen. Vi mäter även produktiviteten, beroende på bransch, men den brukar vara jättetydlig. Har du inte tillräckligt bra kondition orkar du inte behålla fokus en hel arbetsdag.”

”Det är motiverande att få resultaten på papper. Då ser individen att de förändringar de gjort i sitt liv har gett resultat.”


Avsnittet är sponsrat av Försäkringskassan

Förebygg ohälsa bland personalen - få bidrag från Försäkringskassan.


Avsnittet är sponsrat av CatalystOne

Utveckla HR och ledarskap med CatalystOnes HR-system.


Lyssna på Spotify

Lyssna på Acast

Lyssna på Apple Podcast

Om HRnytt-podden

HRnytt-poddens programledare är Hanna Bergfäldt, konsult påFEM HR. I podden intervjuar Hanna aktuella personer, ledare, HR chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap, inspiration inom HR området. Nya avsnitt släpps varannan onsdag.