4 sätt att minska bias i rekryteringen – för mer mångfald och inkludering
PUBLICERAD 3/10/2023
Lästid ca 2 min

4 sätt att minska bias i rekryteringen – för mer mångfald och inkludering

För att kunna bygga mångfald och inkludering i arbetsstyrkan är det inte bara företagskulturen som är avgörande, utan allt börjar redan i rekryteringsprocessen. När olika perspektiv välkomnas och samarbetar finns allt att vinna. Här är fyra effektiva sätt att minska bias och främja mångfald i rekryteringsprocessen.

1. Användning av objektiva kriterier

Att fastställa kriterier för rekrytering – som är objektiva och tydliga – kan minska risken för omedveten bias betydligt. Genom att fokusera på mätbara och relevanta färdigheter, som utbildning och erfarenhet, skapar du en rättvis grund för utvärdering. Det hjälper också till att garantera att alla kandidater får chans att bedömas på lika villkor.

2. Implementera mångsidiga rekryteringsgrupper

Att skapa och ta hjälp av rekryteringsgrupper som representerar olika bakgrunder och perspektiv är nyckeln till att minimera fördomar. De kan då bidra med sina insikter under utvärderingen av kandidater och hjälpa till att undvika bias. På så sätt speglar mångfald i rekryteringsprocessen önskad mångfald på arbetsplatsen.

3. Användning av digital blindrekrytering

Teknologiska verktyg som stöder blindrekrytering hjälper till att dölja detaljer som kön, ålder och etnicitet. Då får fler en chans redan tidigt i urvalsprocessen och du hindrar att era fördomar tar besluten när det gäller urval. Det ger också utrymme för en bedömning som är enbart baserad på kompetens och färdigheter, snarare än förutfattade miningar.

4. Kontinuerlig utbildning och biasmedvetenhet

Genom att se till att ditt företag är medveten om fördomar och hur de kan påverka rekryteringsbesluten har ni kommit långt, men förändring är en kontinuerlig process. Som arbetsgivare kan du erbjuda regelbunden utbildning för de som är involverade i rekryteringsprocessen. Det hjälper er att identifiera och adressera fördomar i realtid och främja en inkluderande kultur.

Varför mångfald är viktigt

Idag är andelen icke-vita i styrelser endast 2% och endast 5% i ledningsgrupper. Även när det gäller resten av arbetsstyrkan är det många bolag som ännu inte förstått vikten av mångfald både för att få in fler perspektiv, öka innovation och motivation och vara med och förbättra samhället genom att påverka i rätt riktning. Använd objektiva kriterier, ta hjälp av rekryteringsgrupper och tillämpa digitala verktyg så ökar du chanserna. Gör din organisation medveten om bias och hur det påverkar – så är du med och skapar en rekryteringsprocess som är mer rättvis.

Källa: Albright rapporten, Chefstidningen