Är ditt företag attraktivt för Generation Z?
PUBLICERAD 3/11/2022
Lästid ca 4 min

Är ditt företag attraktivt för Generation Z?

Nu är Generation Z på väg in i arbetslivet – en generation som mer än någonsin ställer krav på sina arbetsgivare. I tider av kompetensbrist kan det vara bra att se över hur lockande ert företag är för nya talanger och hur era visioner och mål står sig mot en generation som har höga krav, starka värderingar och teknisk kunnighet?

Vilka är Generation Z?

Generation Z, eller Gen Z som de också kallas – är personer som växt upp efter millennieskiftet (födda ca1996-2015). De har också kallats Zoomers, Postmillenniegenerationen eller iGenerationen eftersom de är den första generationen som har haft en mobil och snabbt internet tillgängligt i handen i princip sedan de föddes. Sociala medier och dataspel är deras vardag och de har växt upp med en tydlig bild av världens orättvisor och utmaningar.

Uppkopplad generation

Som digitala infödingar är det naturligt för Generation Z att människa och maskin behöver arbeta sida vid sida – en stor fördel på arbetsmarknaden med tanke på den väntade tekniska utvecklingen de kommande åren. Det gör Generation Z till en efterlängtad generation i en tid där data-analys, automation och AI kommer spela en stor roll. Är ditt företag redo att vara med och skapa en ny framtid – då har ni stor möjlighet att hitta nya medarbetare i Generation Z.

Starka värderingar

Generation Z har från början utsatts för information via nätet vilket verkar ha gett dem både ett överflöd, men också en stark etisk känsla. De värderar olikheter högt – och har låg tolerans för sexism, rasism och annan diskriminering – vilket ställer höga krav på mångfalden på er arbetsplats. Medarbetare ur Generation Z vill också gärna engagera sig i hjärtefrågor som klimat, hållbarhet och jämställdhet, så här behöver ditt företag svara upp mot förväntningarna för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Skattar äkthet högt

Generation Z som växt upp med sociala medier är medvetna om att det är lätt att förvränga verkligheten. Det gör att de har en näsa för när något är falskt och ser snabbt igenom försköningar. Som arbetsgivare behöver du därför vara extra transparant i din kommunikation och lyfta både fördelar och utmaningar när det gäller att arbeta hos er. Men du kommer också ha svårt att nå Generation Z via traditionell marknadsföring, de lyssnar hellre på någon de litar på – som en influencer eller någon de känner som de uppfattar som autentisk.

Ifrågasätter auktoriteter

Generation Z är en komplex generation som delvis trivs i gigekonomin och samtidigt gillar trygghet. De ifrågasätter gärna auktoriteter – något som du som arbetsgivare kan ha nytta av när du behöver någon som hjälper dig hitta nya vägar att göra saker på. Men endast en femtedel av Generation Z vill bli ledare själva – de värderar istället bra chefer högt och ser sig som problemlösare, snarare än ledare av en grupp. Lyckas du däremot uppmuntra en medarbetare i Generation Z till att bli ledare, har du alla förutsättningar att skapa bra team och få en en chef som gör sitt bästa för att lyssna och förstå.

Högst på agendan

Det som står högst upp på önskelistan över framtida arbetsgivare för Generation Z är att få arbeta med något som gör skillnad för samhället och bidra till en bättre värld. Att arbetsuppgifterna känns meningsfulla är alltså något som du som arbetsgivare måste jobba för om du vill locka en generation som gärna tar strid mot orättvisor. Det ställer höga krav på ditt företag, men ger också stora möjligheter att tydliggöra er Employer branding, kommunicera era visioner och meningsfulla mål och varför just ert företag behövs i världen.

Det här attraherar Generation Z

Lyssnande och omtänksamma arbetsgivare, trevlig stämning och att få feedback för att känna sig uppskattade är också starka önskemål. Enbart siffror och resultat som piska fungerar inte på en generation som känt resultat och siffror flåsa i nacken sedan barnsben i både skola och i sociala medier-flödet. En attraktiv arbetsgivare är istället omtänksam och bryr sig om sina anställda – på riktigt.

Frihet och trygghet i kombination

Även inom Generation Z finns det olikheter och man ska självklart vara försiktig med att ha fördomar och klumpa ihop hela den här generationen som en grupp. Att kunna tjäna pengar och skapa sin framtid genom att ha ett tryggt jobb och en bra lön är avgörande för vissa, medan andra vill ha mer frihet i form av var och när de ska jobba – som möjlighet till distansarbete och fria arbetstider för en bra balans mellan arbetliv och privatliv. Här gäller det förstås att ta reda på vilken slags individ det är du har framför dig i anställningsintervjun, men kan du som arbetsgivare erbjuda både trygghet och frihet – och kan uppvisa äkta och tydliga mål och värderingar som företag? Grattis, då har du stor chans att attrahera Generation Z till din arbetsplats.

Nyfiken på mer om hur du attraherar ny talang? Läs om nya trendgruppen Perennials och hur de kan förändra vårt sätt att se på ålder i arbetslivet.

Det här lockas Generation Z av:

Bra ledarskap
Omtänksamhet
Goda värderingar
Trygghet
Frihet
Meningsfullhet
Uppskattning
Utveckling


Källa: Kairos Future, Benify, Dagens indust