Rekrytering via videointervju - fördelar och fallgropar
PUBLICERAD 20/10/2023
Lästid ca 2 min

Rekrytering via videointervju - fördelar och fallgropar

För HR gäller det att ständigt leta innovativa sätt att effektivisera rekryteringsprocessen. Videointervjuer är en etablerad metod som blir allt populärare och som används främst för att kunna bedöma och anställa talanger på ett tidsbesparande och kostnadseffektivt sätt. Men vad är fördelarna och vad ska man tänka på vid rekrytering med videointervju?

Överbygger geografiska avstånd

Globala företag och organisationer kan ha medarbetare som är utspridda över hela världen och då är det inte alltid vare sig möjligt eller praktiskt att kandidaterna och arbetsgivaren måste ses ansikte mot ansikte. Videointervjuer däremot, gör det möjligt för HR att intervjua flera intressanta personer – oavsett var de befinner sig. De ansökande kan också spela in en kort presentation av sig själva redan när de skickar in sin ansökan, vilket kan göra det enklare för HR att göra ett första urval.

Mindre bias och ökad inkludering

Videointervjuer och filmer minskar också risken för att rekryteraren ska använda omedveten bias när de gör sitt val och istället skapa en process där alla kandidater bedöms på samma premisser. I intervjun har man möjlighet att träffa personen digitalt, men ändå kunna fokusera på kompetenser.

Enkelt och praktiskt

Att låta kandidaterna genomföra intervjuer via video ger en flexibilitet även när det gäller tid. Det gäller särskilt när intervjun ska ske över olika tidszoner eller stora avstånd. Då kan det vara värdefullt både för den sökande och arbetsgivaren att kunna vara flexibla med tider och slippa kostsamma och tidskrävande resor.

Förbättrad kandidatupplevelse

För att attrahera och behålla de bästa talangerna behöver HR också skapa en positiv kandidatupplevelse. Topptalangerna har ofta ett upptaget schema och det brukar vara uppskattat att slippa stressen att ta sig till en viss plats en viss tid och i stället kunna sitta på distans. Videointervjuer erbjuder alltså en bekväm metod som stärker arbetsgivarmärket.

Använd smarta frågeformulär

Många plattformar för videointervjuer ger möjlighet till frågeformulär och andra verktyg för bedömningar. De hjälper dig som HR att noggrant utvärdera färdigheter, likväl som personlighet och förutsättningar att passa i ett specifikt team. Det underlättar processen och kan vara en ovärderlig resurs när det slutgiltiga urvalet ska ske.

Vikten av det personliga mötet

I en tid där digitala verktyg revolutionerat rekryteringsprocessen är det ändå en bra idé att även träffas personligen innan det slutgiltiga urvalet görs. Det ger dig möjlighet att förstå hur kandidaten interagerar i en fysisk arbetsmiljö. Kroppsspråk, ögonkontakt och andra subtila faktorer kan också bidra till att få en mer heltäckande bild av kandidaten. I ett videosamtal kan det även vara svårare att hålla en dialog, något som kan vara bra att ha i åtanke. Det personliga mötet skapar den tillit och förståelse som är avgörande för att bilda starka, framgångsrika team och arbetsrelationer – så en kombination av båda kan bli en bra genväg.

Sugen på att komplettera din videointervju med rekrytering via sociala medier? Här hittar du vår guide.

Källa: Redaktion