Forskning visar: Framgångsrik onboarding minskar stressen hos nya medarbetare
PUBLICERAD 16/10/2023
Lästid ca 3 min

Forskning visar: Framgångsrik onboarding minskar stressen hos nya medarbetare

Att börja ett nytt jobb kan kännas överväldigande. Framför allt i början av karriären. Spänning och förväntan varvas med ny information och många nya intryck. Men vad säger egentligen forskningen om detta?

Karolinska Institutet har studerat onboarding av personer som är nya i arbetslivet. De har även tittat närmare på vanliga utmaningar under det första året på arbetsplatsen.

I studien framkommer det, inte helt oväntat, att organisationer med väl fungerande onboarding är mer framgångsrika än andra. Där upplever nya medarbetare mindre stress och kommer snabbare in i arbetet och kulturen.

Petter Gustavsson, professor i psykologi, förklarar:

"Den första tiden på en ny arbetsplats präglas av intensivt lärande, men också av stress. Denna typ av stress kan förbättra lärandet och ge energi. Men det finns också risk att den leder till brist på återhämtning och sämre inlärning. Många arbetsgivare har uppmärksammat detta och erbjuder därför olika introduktionsinsatser för att hjälpa den nyanställda att komma in i sitt nya jobb.”

“Nyhetens obehag” en vanlig känsla hos nyanställda

I studien identifierades tre vanliga utmaningar som tillsammans skapar “nyhetens obehag”.

  1. Överbelastning till följd av stor mängd ny information
  2. Osäkerhet kring sin egen kompetens och rädsla att ställa frågor
  3. Ensamhet

Dessa känslor går ofta över relativt snabbt. Däremot kan bristen på introduktion förlänga känslan av nyhetens obehag.

De tre första månaderna är en avgörande period

De tre första månaderna är kritiska för en framgångsrik onboarding. Det är då viktigt att ha tydliga mål och strategier för hur medarbetaren ska lära sig sina uppgifter, bygga relationer och komma in i kulturen. Strukturellt stöd såsom inskolning, utbildning och information bidrar till att etablera sig på den nya arbetsplatsen. Reflektion och att få arbeta intill en erfaren kollega har också positiv effekt.

Framgångsrik onboarding skapar framgångsrika organisationer

Framgångsrik onboarding gynnar både medarbetare och arbetsgivare. En introduktion med relevant stöd minskar risken för stress och överansträngning. Något som annars kan ske i hopp om att visa framfötterna på den nya arbetsplatsen. Detta kan leda till utmattning och i värsta fall en tidig uppsägning. Ett scenario som kostar organisationer både värdefull talang och resurser. Organisationer med väl fungerande onboarding är på så sätt mer framgångsrika än andra.

Arbetsgivare behöver nya insatser

Många arbetsgivare har idag väl fungerande onboarding-program. Dock skulle resultatet bli ännu bättre om fler medarbetare fick ta del av de introduktionsinsatser som visat sig vara effektiva. Även “dosen” av introduktion har effekt. Det finns också behov av nya typer av insatser. Detta för att minska medarbetarens oro att göra fel, dels för att arbeta mer effektivt med återhämtning.

Ett modernt LMS (lärplattform) kan förbättra onboardingen

Learnster vet vi att första intrycket består. Detta stämmer oavsett om du är ny på jobbet eller ny i arbetslivet. Därför är det viktigt att säkerställa en positiv upplevelse från allra första början. En effektiv och lustfylld onboarding bygger momentum och självförtroende.

Pedagogiska utbildningsprogram gör det enklare att ta till sig ny information, även i större mängder. En central och lättillgänglig samlingsplats för viktig information och lärresurser underlättar behovsdrivet lärande, vilket bidrar till att medarbetaren känner sig säkrare i arbetet.

För att den nyanställde ska känna sig lite extra uppskattad kan du dessutom göra onboarding-upplevelsen personligt anpassad. Allt detta är möjligt i Learnsters LMS.

Referens:
“Nya professionella” - Karolinska Institutet (Petter Gustavsson, Beatrice Agrenius, Elin Frögéli och Ann Rudman)


Det här är Learnster

Learnster är morgondagens LMS (learning management system) för lärande organisationer. Upptäck nya möjligheter till kommunikation och informationsdelning för hela organisationen. Bjud in dina ämnesexperter i framtagningen av interna utbildningar och lärresurser, och följ upp på dina medarbetares framsteg. Allt i ett och samma verktyg. Med Learnster tar du kunskapsdelningen till nästa nivå.