Hur ser arbetslivet ut 2030?
PUBLICERAD 13/1/2023
Lästid ca 2 min

Hur ser arbetslivet ut 2030?

En ny Novusundersökning bland 1 000 svenska tjänstemän visar tydligt på vikten att som arbetsgivare utgå ifrån individernas behov för att attrahera talanger, där möjligheten till hybridarbete är en viktig del.

Vad förväntar sig tjänstemännen av arbetslivet 2030? Och hur ska arbetsgivare möta arbetslivstrenderna som antas dominera det nya årtiondet?

Resultat av undersökningen

- Andelen tjänstemän som uppger att arbetsgivaren har bestämt att medarbetarna ska utföra sitt arbete heltid på kontoret har sjunkit från mars till oktober 2022. Andelen som själva får bestämma var de ska jobba har också ökat.

- I mars 2022 uppgav var tredje tjänsteman att de funderade på att byta jobb. Den siffran har nu sjunkit, i oktober är det istället var fjärde tjänsteman som funderar på att byta jobb.

- Den gemensamma arbetsplatsens viktigaste funktion är fortsatt socialt utbyte.

- Ett bättre ledarskap, en trevligare fysisk arbetsmiljö på kontoret och möjlighet att jobba mer flexibelt ligger fortfarande i topp på frågan om vad som skulle göra tjänstemännens arbetssituation bättre.

- Överlag ser tjänstemännen ljust på framtiden. Fyra av tio tror att arbetslivet inom den egna branschen kommer att utvecklas till det bättre fram till 2030, medan en sjättedel tror att det kommer bli sämre. Det finns dock en dystrare framtidstro bland de tjänstemän som tycker att arbetslivet var sämre under pandemin samt de som arbetar inom utbildning, vård och omsorg.

- En majoritet tror att arbetslivet 2030 kommer innebära större möjligheter att själv påverka när man jobbar, hur mycket eller lite man jobbar samt sitt eget arbete och sin arbetsroll. De flesta tror också på större möjligheter att utveckla och bredda sin kompetens.

- Tre av fyra tjänstemän tror att hybridarbete kommer vara det främsta arbetssättet 2030.

- På önskelistan av vad tjänstemännen vill att arbetslivet 2030 ska innebära kommer kortare arbetsvecka i topp, följt av mer flexibla arbetstider och att kunna välja att jobba varifrån i världen som helst.

- Varannan tjänsteman anser att det skulle vara negativt för dem att arbeta under frilans- liknande arbetsformer 2030, och enbart 15 procent menar att det skulle vara positivt.

- Fem arbetslivstrender kommer att vara särskilt viktiga för hur arbetslivet ser ut 2030: distansarbete, syftes- och värderingsdriv, individualisering, globalisering och tjänstefiering

Om rapporten

Den här rapporten baserad på en Novusundersökning bland 1 000 svenska tjänstemän är den fjärde och sista delen i en kvartalsundersökning om svenska tjänstemäns inställning till dagens arbetsliv genomförda av Novus på uppdrag av Sodexo.