Så rekryterar du starka och representativa team
PUBLICERAD 14/7/2023
Lästid ca 2 min

Så rekryterar du starka och representativa team

Att rekrytera kandidater som speglar samhällets mångfald är inte bara etiskt, utan kan också ge strategiska fördelar för ditt team och din organisation. Genom att främja mångfald och inkludering i rekryteringsprocessen kan du skapa en representativ arbetskraft som gynnar innovation, kreativitet och prestation. Här berättar vi hur.

Varför är mångfald i rekrytering så viktigt?

Mångfald och inkludering är avgörande när det kommer till att skapa en dynamisk arbetsmiljö som främjar innovation och tillväxt. När du väljer att inkludera personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv skapas en kultur som främjar problemlösning. Mångfald ger även ditt företag möjlighet att förstå och nå olika marknadssegment, vilket i sin tur ökar konkurrenskraften. Forskning visar till och med att företag med en mer diversifierad arbetsstyrka har bättre ekonomiska resultat än andra – och är också mer attraktiva för nya talanger.

Konkreta tips för mångfald i rekryteringsprocessen

- Skapa en inkluderande arbetsplatskultur genom att utvärdera er nuvarande och identifiera eventuella hinder. Arbeta sedan aktivt med att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och representerade, oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, religion eller annat.


- Främja mångaldsrekrytering genom att bli medveten om vilka rekryteringskanaler och processer som kan vara partiska och medvetet eller omedvetet riskera att osynliggöra vissa grupper. Använd en varierad marknadsföring som lockar en bredare kandidatpool och överväg att införa kvotering.


- Använd kompetensbaserad rekrytering genom att fokusera på kandidaternas kompetenser och potential, snarare än bakgrund. Använd strukturerade frågor verktyg för att bedöma kandidaten på ett mer objektivt sätt.


- Träna upp er medvetenhet kring mångfaldsfrågor genom att utbilda rekryterare och chefer i fördelar med mångfald och vanliga fördomar och stereotyper som kan påverka beslut.

Så gynnas din organisation av mångfald i rekryteringen

Ökad innovation är det första företag brukar notera när de rekryterar med mångfald i åtanke. Det vill säga olika perspektiv stimulerar kreativitet och leder till innovativa lösningar. Ni får också ett mer välgrundat beslutsfattande – mångfald bland medarbetarna bidrar till mer informerade och balanserade beslut som tar hänsyn till olika synpunkter och erfarenheter. En inkluderande arbetskultur ger även en bredare förståelse och personer med olika bakgrunder och erfarenheter hjälper er att nå olika marknader och kunder.

5 tips för att främja mångfald och inkludering i er rekryteringsprocess:

  1. Utvärdera och anpassa kulturen.
  2. Använd inkluderande marknadsföringsstrategier för att locka kandidater.
  3. Etablera objektiva rekryteringsmetoder som fokuserar på kompetens och potential.
  4. Utbilda rekryterare och chefer om vikten av mångfald och de fördelar de ger.
  5. Mät kontinuerligt era framsteg och förbättra er inom de områden ni behöver.

Här hittar du mer hur du kan hitta en rekryteringspartner som hjälper dig implementera mångfald och inkludering.