Säljchefer har fått nog av hybridarbete
PUBLICERAD 28/11/2022
Lästid ca 2 min

Säljchefer har fått nog av hybridarbete

Den globala pandemin, lågkonjunktur och energikris har haft effekt på en av företagens viktigaste grupper: säljarna. En stor majoritet av företagen vill nu få tillbaka säljarna till kontoret. Det visar en ny nordisk undersökning bland säljare som också kartlägger varför svenskarna är mer oroliga än danskarna.

Undersökningen som gjorts bland säljare i nordiska företag visar att den senaste tidens globala kriser har satt tydliga spår. Covid-pandemin har haft den mest långtgående effekten. Mer än hälften av de tillfrågade upplever att företagsförsäljningen har blivit svårare och lett till fler förlorade kunder.

Svenskarna hittar inte motivationen – danskarna fokuserar på arbetsglädje

Mellan de nordiska länderna finns stora skillnader när det gäller frågan om vilka svårigheter säljarna stöter på i sitt arbete.

  • Svenskarna har främst svårt att behålla motivationen (56 procent) och med att hålla stressen borta (44 procent).
  • I Danmark svarar 60 procent av de tillfrågade att deras största utmaning är att hålla sig glada på jobbet. Norrmännen svarar på ett liknande sätt.
  • I Finland har säljarna svårare att åstadkomma bra resultat och de största utmaningarna handlar om att få svar från potentiella kunder (56 procent), att nå sina försäljningsmål (44 procent) och att kunna förklara hur de skiljer sig från konkurrenterna (32 procent).

Säljavdelningen på hemmakontoret?

När de nordiska företagen får frågan om säljavdelningen ska fortsätta jobba hemifrån eller flytta tillbaka till de gemensamma kontoren råder det ingen tvekan: 84 procent av de tillfrågade säljarna säger att deras företag vill ha dem tillbaka permanent på kontoret.

Intressant nog är det framför allt de danska företagen som påverkar statistiken – 54 procent av de danska företagen vill ha tillbaka säljteamet på heltid, till skillnad från bara 22 procent i Finland, som i större utsträckning vill att säljarna ska vara på kontoret vissa dagar i veckan (69 procent). Säljarnas största oro gäller dock inte om de ska skickas tillbaka till kontorslandskapet, utan snarare om risken för en global lågkonjunktur.

Om studien

Studien är gjord av Jiminny, ett företag specialiserat på samtalsanalys som med hjälp av artificiell intelligens hjälper säljavdelningar i deras arbete.