Högre lön och möjlighet till hemarbete kan locka 60-plussare att stanna längre
PUBLICERAD 25/3/2024
Lästid ca 2 min

Högre lön och möjlighet till hemarbete kan locka 60-plussare att stanna längre

En ny Sifo-undersökning visar att det som kan locka fler att stanna kvar i yrkeslivet är högre lön och möjlighet att arbeta hemifrån. En del lämnar vid 62, andra stannar till 72. Att få fler att stanna kvar längre i yrkeslivet är bra för både arbetsgivaren och samhället säger Sofie Tham, Chef för HR på Movestic.

Även om svenskarna ännu inte helt anammat den nya riktåldern (67 år från 2026) i sin pensionsplanering har en viss förskjutning uppåt av den planerade pensionsåldern skett.

  • En tredjedel (32 procent) av svenskarna mellan 25 och 65 år planerar nu att arbeta vidare efter 65, en ökning med fem procentenheter sedan 2022 då motsvarande siffra var 27 procent.
  • I gruppen som står närmast pension, 55-65 år, är det ungefär lika stor andel som vill arbeta vidare efter 65 som för två år sedan, 18 procent anger att de tänker arbeta till 67 eller längre, jämfört med 20 procent år 2022.

Det finns två stora trender kring hur vi lämnar arbetslivet och går i pension. Den ena är att det blir alltmer individuellt vid vilken ålder vi börja ta ut pension. En del lämnar vid 62, andra vid 72. Den andra trenden är att fler säger att de är villiga att arbeta vidare på deltid eller starta konsultverksamhet vid sidan av. Som arbetsgivare behöver vi göra mer för att anamma det individanpassade sättet att gå i pension. Många vill bli jobbonärer. I undersökningen anger 64 procent av svenskarna mellan 25 och 65 år att de vill fortsätta att arbeta på deltid när de börjar ta ut pension. Även här förändras attityden någon när man närmar sig pension. I gruppen 55-65 år är det 52 procent som vill trappa ner successivt.
Sofie Tham, Chef för HR på Movestic.

På frågan om vad som kan stimulera till att stanna kvar längre på arbetsmarknaden säger samtliga åldersgrupper att högre lön och möjligheten till hemarbete kan vara en drivkraft.

  • Fyra av tio svenskar (42 procent) kan tänka sig att skjuta upp pensionen om de får högre lön.
  • Drygt var tredje (35 procent) stannar om de har möjlighet att arbeta hemifrån.
  • Bland den äldsta åldersgruppen återkommer också kommentarer om att fortsatt få arbeta med utvecklande arbetsuppgifter.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes på uppdrag av pensionsbolaget Movestic i Kantar Medias webbpanel (Sifopanelen) under perioden 10–18 januari 2024. Totalt intervjuades 1 943 personer i åldern 25–65 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Medias webbpanel.