Vad tycker du om implementeringen av AI i HR-arbetet?
PUBLICERAD 12/2/2024
Lästid ca 2 min
Enkät

Vad tycker du om implementeringen av AI i HR-arbetet?

Nu genomförs en kvantitativ studie vars syfte är att undersöka attityder till implementering av artificiell intelligens (AI) i HR-arbetet.

Två studenter från personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan Kristianstad, Bea Kristiansson och Amelia Linnér, befinner sig i utbildningens sjätte och sista termin och ska därmed skriva sitt examensarbete.

I samband med detta har de valt att genomföra en kvantitativ studie vars syfte är att undersöka attityder till implementering av artificiell intelligens i HR-arbetet. Studien riktar sig till personer som jobbar inom HR-området.


Vad tycker du om implementeringen
av AI i HR-arbetet?

Fyll i de svar som passar bäst enligt dig. Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i. Vid mobilversion, under slutet av enkäten, vänligen dra svarsalternativen från höger till vänster för att få fram samtliga fem alternativ till varje fråga/påstående. Vi vill även belysa att det är frivilligt att besvara frågorna.

Du kommer till enkäten här


Debatten kring AI och dess potential har diskuterats flitigt då följande system kan agera stöd eller fullständigt överta arbetsintensiva ärenden. Något som idag berör och förmodas att öka inom HR-området.

För att samla in data som kan undersöka attityder kring implementering av artificiell intelligens i HR-arbetet riktar sig enkäten till personer som jobbar inom HR-området. Detta innefattar yrkestitlar såsom HR-administratör, HR-generalist och HR-chef.

Bea Kristiansson och Amelia Linnér på Högskolan Kristianstad


Om enkäten

Materialet som samlas in via enkäten kommer endast användas för detta examensarbete och alla svar kommer att behandlas anonymt. Examensarbetet med gruppdata från enkäten kommer att behandlas inom undervisningen och vara sökbart på Högskolan Kristianstads hemsida.