Trendrapport - Därför bytte unga jobb under pandemin
PUBLICERAD 25/10/2022
Lästid ca 2 min

Trendrapport - Därför bytte unga jobb under pandemin

En färsk undersökning visar att över hälften av unga medarbetare i åldern 18–24 år bytte jobb under perioden år 2020 till början av år 2022. De två främsta anledningarna var för att få en bättre lön och bättre karriärmöjligheter.

I undersökningen syns flera skäl till att unga talanger sökte en ny tjänst under pandemin.

 • Att få en bättre lön (30%)
 • Bättre karriärmöjligheter (24%).
 • En femtedel (19%) uppger därefter bättre balans mellan arbete och privatliv. minskad stress samt ett arbete de är mer intresserade av

Följande anställningsförmåner lockar yngre 

 • Närmare var tredje (32%) i åldern 18–24 år uppger att de skulle tacka nej till ett jobberbjudande om de inte erbjöds flexibla arbetstimmar.
 • Var fjärde (25%) skulle tacka nej om de inte erbjöds en flexibel arbetsplats.
 • Nästan var fjärde anställd (23%) skulle tacka nej till ett jobb om det krävdes att de arbetade på kontoret på heltid.
 • Närmare var femte (19%) om de förväntades arbeta på distans full tid.

Den hybrida och mer flexibla arbetsmodellen passar den yngre generationen väl.

Detta krävs för att unga ska stanna

 • Var fjärde (25%) uppger att de själva vill styra sina arbetstimmar för att få en mer flexibel arbetstid.
 • Närmare var femte ung anställd säger att de önskar sig s k obegränsad semester (att kunna ta semester när helst de önskar så länge som de gör sitt arbete)
 • Minskade arbetstimmar samt en friskvårdsförsäkring för att inte söka sig vidare till nya jobbmöjligheter under detta år.
 • De traditionella förmånerna, dvs gymkort (15%), utbildning (12%) och bättre pension (11%) är inget som klassas som det viktigaste för flertalet av dem. 

"Hur vi tidigare har attraherat och behållit talanger har drastiskt förändrats. Att skapa lojalitet bland yngre medarbetare kräver mer eftertanke och avsiktlig ansträngning, ofta med flexibilitet och att ta itu med/förebygga utbrändhet. Därför måste företagen idag ställa om och anpassa sig efter de anställdas behov och önskemål i allt högre skala eftersom det i många branscher idag snarare råder kompetensbrist och där det är de anställdas marknad. Dessa personer kan i många fall välja och vraka mellan jobbalternativen. Vill du som chef behålla och attrahera kompetens så måste du förbereda dig på att det är deras önskemål som styr". - Frank Weishaupt, vd, Owl Labs.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i februari 2022 av Vitreous World där 2 000 företagsledare och chefer intervjuades i Norden (Sverige 500, Finland 500, Danmark 500 samt Norge 500). Studien, The State of Hybrid Work Report från Owl Labs, visar att över hälften (56%) av de unga medarbetarna i åldern 18–24 år bytte jobb under perioden år 2020 till början av år 2022.