Starta året med 10 tips för en lyckad hälsoplan
PUBLICERAD 1/2/2023
Lästid ca 5 min

Starta året med 10 tips för en lyckad hälsoplan

Nytt år, nya friska möjligheter! Nu har du ett drömläge att starta upp 2023 på bästa sätt. Genom att sätta en plan för hälsa och välmående på arbetsplatsen, som möter anställdas förväntningar kan ni sticka ut och fira segrar som bättre engagemang, arbetsglädje och ett starkare employer brand. Challengize delar sina bästa tips för en lyckad hälsoplan.

Först och främst bör man såklart komma fram till vad man vill uppnå, själva målet med sitt hälsoarbete. En kärnfråga oavsett mål, bör vara hur man kan få sin personal att bli mer proaktivt engagerade i sin egen hälsa, att de förstår vinsterna med sunda vanor och själva gör hälsosamma val. Tänk det gamla talesättet ”du kan leda hästen till källan men den måste själv dricka”.

Lika viktigt är att det finns förutsättningar för varje individ att kunna delta i hälsosatsningen. Det spelar ingen roll hur högt friskvårdsbidrag ni har eller hur många hälsoutmaningar ni genomför om personalen inte är motiverad eller har möjlighet att vara med. Hälsa kräver alltså ett delat ansvar och engagemang, både från ledning och anställda.


En chef som föregår med gott exempel kring t.ex.
träning och återhämtning inspirerar fler.


Så hur skapar man och realiserar en framgångsrik hälsoplan för friskare och mer lönsamma medarbetare?

Det här är Challengize 10 i topplista

 1. Sätt mål och strategi
  Vad vill ni åstadkomma, vad har ni för mål? Sätt upp mätbara och specifika mål, såväl delmål som långsiktiga mål för ett önskat framtidsläge med ert hälsoarbete. Se över nuläget, vilka resurser ni redan har och behöver tillföra liksom vilka aktiviteter och vilken budget som behövs för att nå målet.
 2. Allokera budget där den behövs
  Har ni hört det förr, nu ska vi satsa på friskvård men vi har ingen budget? Då blir det svårt att sticka ut på marknaden. Nej hållbara företag är de som investerar helhjärtat på personalen. Att räkna på hälsa som ett business case är ett smart drag för att få budget för det som ger bäst effekt. Tänk på att hela bolaget vinner på anställda som mår bra, så varför inte samla ihop budget från säljteam, HR, marknad, rekrytering mm tills ni kommit så långt att allokera budget centralt?
 3. Mät och följ upp
  Hur och när ska ni mäta och utvärdera ert nuläge och resultat? Vilka KPI:er använder ni idag när det gäller välmående som kan användas för att utvärdera hälsoplanens resultat? Vilka nya mätpunkter behövs i det fortsätta arbetet? Dokumentera ert nuläge inom t.ex. stress, trivsel, deltagande i hälsosatsningar samt kostnader för sjukskrivningar, personalomsättning m.m. och mät sedan effekten på detta från er hälsosatsning. Ni kan även mäta antalet deltagare på hälsoföreläsningen eller välgörenhetsloppet, om det blivit lättare att rekrytera talanger osv.
 4. Lyssna på personalen
  Ta in önskemål och förslag från personalen på aktiviteter. Engagera anställda från start, när man får vara med och påverka innehållet så blir man mer engagerad. En hälsoanalys i form av en digital kartläggning över anställdas välmående bör även göras i början och slutet av året för att komma fram till prioriterade områden för hälsoplanen och för att följa upp hälsoarbetet.
 5. Inkludera alla individer
  Vi är alla olika, har olika förutsättningar och behov så se till att ni erbjuder en bredd av olika hälsoaktiviteter för att fånga intresset hos fler. Den som inte vill vara med på en hälsoutmaning kanske vill lyssna på en inspirerande föreläsning om kost och träning för att förstå värdet med motion bättre medan en annan vill jobba med mental träning eller delta på ett digitalt yogapass
 6. Lyft hälsa på ledningsnivå
  En hälsoplan faller bara väl ut om den är förankrad hos ledningen och backas upp av chefer. En chef som knappar på tangentbordet istället för att vara med i en hälsoutmaning signalerar att hälsoarbetet är oviktigt. En chef som däremot föregår med gott exempel kring t.ex. träning och återhämtning inspirerar fler och kommer själv att upptäcka alla hälsovinster. Låt även utbildning av hälsoinspiratörer på ert företag ingå tidigt i årsplanen för att räcka till för personalens välmående.
 7. Kommunikation boostar deltagande
  Förmedla varför ni gör satsningen och hur den kommer att gå till. Att ni bryr er om er viktigaste resurs och att hållbara medarbetare krävs för ett hållbart företag torde vara relevant att förmedla. Använd olika kanaler och nå ut i god tid för att få med anställda på hälsoaktiviteterna. Involvera gärna ansvariga inom marknad och rekrytering för att dra nytta av hälsoarbetet i er employer branding för att attrahera personal. Att jobba med olika teman varje kvartal som t.ex. återhämtning, träning, kost, sömn osv. får även bättre slagkraft och engagemang kring en hälsosam livsstil.
 8. Hälsa på det hybrida kontoret
  Den hybrida arbetsplatsen är här för att stanna, jobbliv och privatliv smälter samman, anställda har krav på flexibilitet och välmående vilket kräver digitala hälsokoncept för att må bra under hela dagen, oavsett var anställda jobbar ifrån. Aktiviteterna i hälsoplanen bör därför kunna prioriteras såväl på distans som på kontoret för att skapa en känsla av samhörighet och teamwork. Inte minst behövs jobbpauser för att bryta det farliga stillasittandet och återhämta oss, så få med det i planen och skapa acceptans för walk-and-talks möten, pausgympa och gärna träning på arbetstid.
 9. Tänk långsiktigt och holistiskt
  Förändring tar tid och var trygg i att hälsoarbetet är en process med ständiga förbättringar som innehåller med- och motgångar. Personalens välmående och engagemang är en förutsättning för företagets framgång och ni bör hålla fast vid att det alltid är högt upp på dagordningen och då håller inte ad-hoc insatser som stegtävlingar för ett fåtal utan koppling till affärsmålen. Med en holistisk syn på hälsa (fysisk, psykisk och social) har hälsoarbetet större förutsättningar att bli en naturlig del i företagskulturen där anställda mår bra både idag och i framtiden.
 10. Ta hjälp och skala upp hälsoarbetet
  Anställda är er viktigaste resurs, frågan är om ni räcker till för deras välmående? Både när det gäller expertis och tid? Så ta hjälp av en hälsopartner med specialistkunskaper i ämnet. Det borde vara lika självklart som att man tar hjälp i juridiska frågor, inom IT, marknadsföring eller rekrytering när man inte har specialistkunskap in house.

Av: Carina Ginstmark, CMO på Challengize, din hälsopartner.