3 sätt att göra inkludering till mer än bara snack
PUBLICERAD 17/1/2024
Lästid ca 2 min

3 sätt att göra inkludering till mer än bara snack

De flesta bolag (88 procent enligt Allbright) uppger att de sätter mångfald och inkludering högt på agendan. Ändå är det också många som tycker det är en utmanande fråga i praktiken. Här är 3 förslag på hur ditt företag kan arbeta med mångfald och inkludering i praktiken – och gå från snack till handling.

Se till att alla är med på tåget

Att alla ska med är en klyscha som ändå har sin poäng – särskilt när det gäller mångfald. Det är viktigt att inkludering inte bara blir en HR-fråga, utan något som både styrelse och ledningsgrupp har en samsyn kring. Genom att implementera det tankesättet i alla nivåer av organisationen och att sätta tydliga mål för vart ni vill och hur ni ska ta er dit underlättar ni arbetet. Glöm inte heller att mäta saker som jämlika möjligheter och andra mer oprecisa mål som inte handlar om procent, till exempel med hjälp av medarbetarundersökningar.

Verkställ planen

För att sätta planen i verket kan ni behöva se över era interna processer, framför allt när det gäller påverkan av bias. Några sätt att göra det är till exempel att anonymisera och strukturera rekryteringsprocessen, eliminera moment där magkänsla avgör och tänka över hur teamen ser ut och är uppbyggda. Det kan också vara hjälpsamt att utbilda både ledare och medarbetare i inkludering för att verkligen nå resultat.

Skapa en inkluderande kultur

En av de viktigaste punkterna är att träna ledare i hur de ska hantera diskriminering och trakasserier när de uppkommer. Det är punkter som ofta är underrapporterade och därför behöver ni hela tiden checka av och kartlägga hur känslan av inkludering är i organisationen.

Framtidens arbetssätt

Inkludering är en knivig fråga, men viktig för alla moderna företag och vårt framtida samhälle. Genom att hela tiden jobba på de utmaningar som uppkommer kan du som HR hjälpa ledningen att hitta rutiner och processer som främjar mångfald och inkludering – inte bara på pappret utan även i verkligheten.

Källa: Allbright