AI är på väg in på arbetsplatserna - Vad blir effekterna för HR?
Foto: Jan Laurijssen
PUBLICERAD 18/3/2024
Lästid ca 3 min

AI är på väg in på arbetsplatserna - Vad blir effekterna för HR?

Hur kan HR anpassa sig under AI-revolutionen? Jan Laurijssen, HR-konsult och seniorforskare på SD Worx delar sina tankar kring ämnet om AI:s växande roll på arbetsplatsen i en intervju för HRnytt.

Vilka fördelar ser du med AI?

AI erbjuder många fördelar, som att göra HR-processer mer effektiva, förbättra hur anställda och kunder tycker om sina upplevelser och fatta bättre beslut. Det finns också utmaningar som oro för partiskhet och integritet. Vi behöver ha ett balanserat tillvägagångssätt av AI, med rätt fokus på övervakning, tillsyn och kontinuerligt lärande.


AI and HR — between hope and hype

Anmäl dig till vårt kostnadsfria webinar den 10 april där Jan Laurijssen, HR-evangelist, forskare och konsult på SD Worx, kommer att gå igenom hypoteser och påståenden om trenderna kring AI och HR.

10 April 2024 / 13:00-13:45

Anmäl dig här för att säkra till plats!

Webinariet kommer att hållas på engelska


Vilka nackdelar ser du?

Det finns en tydlig splittring inom HR i synen på AI. Vissa är exalterade över möjligheterna, medan andra är antingen försiktiga eller osäkra på vad AI egentligen betyder för deras dagliga arbete. Detta avslöjar en informationslucka och understryker behovet av omfattande utbildning för att hjälpa anställda att förstå möjligheterna med AI.

Vilka effekter kan vi se idag?

AI förändrar HR, inklusive att hitta och anställa talanger, organisera arbete baserat på kompetens och hjälpa anställda att växa i sina karriärer. AI möjliggör också bättre beslutsfattande och en automatisering av olika HR-aktiviteter. Vi arbetar idag snabbare än någonsin tidigare.

Dina bästa tips för hur HR kan förberedas bättre?

Nu är det ett bra tillfälle att ta till sig AI, förstå dess implikationer och förbereda sig för dess utmaningar, så att HR kan utnyttja AI fullt ut och bygga en dynamisk arbetsstyrka.


"Det är en fantastisk tid för HR"


"Om HR-digitalisering är svaret, vad är frågan?", var titeln på mitt inledningstal under en presentation förra året. Poängen jag ville göra och den rekommendation jag har är att fokusera på problemet först, innan du väljer en lösning.

Berätta kort om dig själv. Vem är Jan Laurijssen?

Jag är HR-evangelist, forskare och konsult på SD Worx och University of Antwerpen. Jag konsulterar våra kunder i "Arbetets framtid", undervisar ibland och är på evenemang för att prata om ämnet.

Jag koordinerar också forskningen om "Next Generation Work" i samarbetet med Antwerp Management School. Talent management är ett särskilt intresse för mig och jag söker svar på frågan: Varför bygger företag sin personalstyrka som de gör?.

De flesta av oss saknar en grundlig förståelse för effekterna av användningen av AI inom personalhantering (HRM), både på organisationsnivå och individnivå.

Låt oss ta reda på vad vi vet men också vad som kan vara hot och fördomar.


AI and HR — between hope and hype

Anmäl dig till vårt kostnadsfria webinar den 10 april där Jan Laurijssen, HR-evangelist, forskare och konsult på SD Worx, kommer att gå igenom hypoteser och påståenden om trenderna kring AI och HR.

10 April 2024 / 13:00-13:45

Anmäl dig här för att säkra till plats!

Webinariet kommer att hållas på engelska