Kommer AI ta våra jobb i framtiden?
PUBLICERAD 10/2/2023
Lästid ca 2 min

Kommer AI ta våra jobb i framtiden?

Det talas allt mer om AI och många har redan fått uppleva hur ny teknik förändrat allt från kundupplevelser till rekryteringsprocesser. Men hur är det egentligen med våra jobb, kommer vi bli ersatta av AI i framtiden? Och framför allt – hur påverkas HR-avdelningen?

Vår roll i kedjan

Även om AI redan idag effektiviserar HR-arbetet i många företag, bland annat genom att skapa individanpassad rekrytering och sköta allt från kundtjänst till administration betyder det inte att människor kommer bli överflödiga på arbetsplatsen – tvärtom. När AI tolkar data och drar sina egna slutsatser blir vi viktigare än någonsin och behövs för att säkerställa att resultatet blir etiskt, fördomsfritt och i linje med företagets värderingar. Med andra ord skapas nya tjänster som ser över processerna och de rollerna kräver en människa, trots att vi låter en chatbot sköta kundservice eller en urvalsbot köra första rekryteringsrundan. Det är människan som innehar värdefulla egenskaper som flexibilitet, empati, kreativitet och sunt förnuft – och de egenskaperna är också de som kommer bli extra viktiga hos våra medarbetare i framtiden.

AI och arbetsmiljö

Hur AI kommer påverka arbetsmiljö framöver forskas det än så länge väldigt lite om. AI-system och teknisk utveckling har god chans att öka effektiviteten, men hur människor mår i samband med det och vilka förutsättningar som krävs för att människa/maskin-samarbetet ska fungera friktionsfritt är fortfarande oklart.

Några jobb försvinner, fler skapas

Att ersätta människor med AI kan också ha sina fördelar. Till exempel i roller där det ofta uppstår risksituationer – vi skickar hellre in en robot än en människa i ett brinnande hus. Automatiseringar inom tillverksindustrin har redan idag hjälpt oss effektivisera arbetet och dra ner statistiken för förslitningsskador. Men finns det också en risk att vi effektiviserar bort oss själva? Det vill säga att allt för många jobb försvinner? Int enligt World Economics Forum som förutspår att AI på bara några års sikt kommer att eliminera 75 miljoner jobb globalt – men å andra sidan kommer att skapa 133 miljoner nya jobb och roller som inte fanns förut.

Slutsats - HR behövs

Framtiden med AI är svår att överblicka, men tjänster som kräver hög utbildning kommer troligen fortsätta öka användningen av data och teknik som beslutsstöd. Andra tjänster kommer helt eller delvis ersättas och kartan på arbesmarknaden kommer att ritas om både en och två gånger. HR kommer troligen fortsätta vara en nyckelroll, dels för att se till att rekrytera medarbetare med rätt egenskaper, dels för att se till att etiska regler följs även där AI tagit över – men framför allt för att driva frågor om arbetsmiljö på arbetsplatser där maskiner och människor behöver jobba tillsammans.


Källa: Uppsala universitet, Lunds unviersitet, SVT