Så kompetensutvecklar du med hjälp av AI
PUBLICERAD 5/9/2023
Lästid ca 2 min

Så kompetensutvecklar du med hjälp av AI

I den snabbt föränderliga marknad vi lever i är kompetensutveckling en avgörande faktor för att kunna nå företagets mål och visioner. Men hur kan HR omfamna den utvecklingen och tillsammans med AI skapa mer produktivitet och framgång för både medarbetare och organisation? Här är några förslag.

Låt AI skräddarsy utbildningen

Traditionell kompetensutveckling erbjuder ofta ganska standardiserade resurser för de anställda. Men genom att låta AI analysera varje anställds styrkor och svagheter och koppla ihop dem med både företagets och deras egna karriärmål kan du får förslag på relevanta kurser och resurser som du kanske annars inte hade tänkt på. Det kan inte bara öka effektiviteten i lärandet utan också de anställdas engagemang genom att ge en känsla av att företaget investerar i personlig och yrkesmässig utveckling.

Automatisera utbildningsutvärderingen

Med hjälp av AI kan HR på ett enklare sätt utvärdera utbildningseffektivitet. Genom att analysera prestanda och kunskapsförändring hos medarbetarna kan du ta hjälp av systemet för att mäta om utbildningen når sina mål. Därifrån kan du sedan få värdefulla insikter som hjälper dig att förstå om och hur det behövs justeringar. Ett utbildningsprogram som ständigt förbättras över tid har större chans att träffa rätt och gör att behovet av manuella utvärderingar minskar.

Skapa en proaktiv karriärrådgivning

AI gör det också möjligt att erbjuda ett skräddarsytt lärande efter vad den anställde har för behov. Med hjälp av snabb tillgång till information och AI-baserade verktyg kan medarbetarna svara på specifika frågor eller lösa problem i realtid som leder dem närmare en roll som passar just dem. AI-drivna plattformar hjälper sedan till att utforska färdigheter och koncept och öva på dem utan att det behöver vara skarpt läge.

Sätt kompetensen i ett större perspektiv

AI ger också HR-avdelningen möjlighet att mäta förändringar i prestanda, produktivitet och kompetensnivåer på ett helt annat sätt än förut. Det gör att HR kan följa hur kompetensutvecklingen påverkar organisationens framgång rent konkret. Med hjälp av de resultaten kan ledningen få en insikt i hur deras investering blir lönsam. AI- transformerad kompetensutveckling erbjuder alltså inte bara en mer effektiv och målinriktad utbildning för medarbetarna, utan bidrar också till att öka både medarbetare och lednings engagemang och motivation. Genom att använda AI på rätt sätt i kompetensutvecklingen kan du skapa en arbetsplats där kontinuerligt lärande är normen och en lärande kultur prioriteras.

Så här kan du som HR säkerställa att AI inte tar ditt jobb

Källa: IDG