Nya LAS - Att tänka på vid uppsägning av personliga skäl
PUBLICERAD 19/6/2023
Lästid ca 2 min

Nya LAS - Att tänka på vid uppsägning av personliga skäl

Att genomföra en uppsägning av personliga skäl kan vara en svår och känslig process, både för arbetsgivare och anställda. Men i och med de förändringar som den nya LAS-lagen innebär är det viktigt att ha koll på uppdaterade riktlinjer och följa rätt procedurer. Här är några viktiga punkter vid uppsägning av personliga skäl.

Att förstå förändringarna

I och med att förändringarna i LAS trädde i kraft i oktober 2022 har lagen uppdaterats – bland annat för att ge möjlighet att fokusera mer på arbetsrelaterade situationer än på personliga förhållanden. Istället för att bedöma den anställdes personliga situation har fokus flyttats till att utvärdera den rådande händelsen. Det är också viktigt att notera att omplacering numera anses vara en tillräcklig åtgärd innan uppsägning på grund av personliga skäl övervägs.

Förstå de giltiga skälen för uppsägning

Vid uppsägning på grund av personliga skäl finns det tre huvudsakliga grupper att ta hänsyn till. För det första, bristande prestation. Det kan vara utmanande att mäta och bevisa underprestation, så här krävs det tydliga bevis på att den anställda konsekvent underpresterar. För det andra, samarbetssvårigheter – vilket oftast betyder svårigheter i relation till kollegor eller ohyfsat beteende. Den tredje gruppen som är skäl för uppsägning kan vara misskötsamhet, vilket kan innefatta olika former av allvarligt felbeteende. Inom vissa branscher kan det också finnas egna specifika regler och grunder för uppsägning, som kommer kunna regleras i kollektivavtalen.

Uppsägning som en trestegsprocess

Det viktiga att tänka på vid uppsägning av personliga skäl enligt nya LAS är att det bör vara en trestegsprocess. I steg ett bör man försöka förstå och hjälpa den anställde att lösa situationen. Går det inte och beteendet upprepas går man vidare till steg två som innefattar en skriftlig erinran där det klart och tydligt framgår att anställningen är hotad om beteendet inte förändras. Medarbetaren bör skriva under att de tagit del av innehållet i erinran. Steg tre – om det inte går att omplacera personen och om de inte trots verktyg och åtgärdsplan fungerar i företaget – är att uppsägning. Då ska två dokument ska skickas – en underrättelse om uppsägning till medarbetaren och (om de är medlem i facket) ett varsel till fackförbundet. De två ska göras samtidigt.

Säkerställ rätt dokumentation

I varje del av processen är det viktigt att säkerställa rättvisa och att allt dokumenteras korrekt. Som arbetsgivare behöver ni följa lagar och regler och vara transparent och ärlig i er kommunikation med den anställde. Med tydliga och objektiva bevis på underprestation, samarbetssvårigheter eller misskötsamhet kan du stärka din position vid en eventuell rättsprocess eller förhandling.

Här kan du lyssna på HR-podden där Maria Elinder från Elinder Arbetsrätt & HR berättar mer hur arbetsgivare kan använda nya LAS vid uppsägning av personliga skäl.