Så kan kompetensutveckling förebygga quiet quitting
PUBLICERAD 28/9/2023
Lästid ca 2 min

Så kan kompetensutveckling förebygga quiet quitting

Vid det här laget har du sannolikt hört talas om trenden “quiet quitting”. Men har du koll på hur du kan förebygga det i din organisation?

Vad är quiet quitting?

Quiet quitting innebär att göra minsta möjliga ansträngning på jobbet. Medarbetaren följer sin arbetsbeskrivning till punkt och pricka, utan några som helst extra sysslor eller arbetstid. Det finns heller ingen stark känslomässig koppling till arbetet.

Konceptet motsätter sig föreställningen om att arbetet kommer i första hand. I praktiken kan det innebära att sätta tydliga gränser, avsäga sig extra arbete eller helt enkelt sluta överprestera. Ingen mer övertid, frivilligarbete eller lunch framför datorn.

Quiet quitting kan översättas till “tyst nedtrappning” eller att “smygsluta”.

Fördelar med quiet quitting

En liten dos av quiet quitting kan vara ett steg mot att uppnå balans mellan arbete och fritid (s.k. work-life balance). Detta kan annars vara en utmaning för anställda som ofta tar på sig extra arbetsuppgifter eller arbetar längre timmar. En balanserad inställning till arbetet är avgörande för nöjda, friska och produktiva medarbetare. Hög arbetsbelastning är trots allt en av huvudorsakerna bakom arbetsrelaterad stress och utbrändhet.

Nackdelar med quiet quitting

Att missnöjda anställda slutar kan kännas svårt. Men att de "smygslutar" kan faktiskt vara ännu värre. Att neka arbetsuppgifter på grund av motivationsbrist leder till stagnation - både på individ- och organisationsnivå. Många företag är beroende av engagerade medarbetare för att uppnå och behålla sin konkurrenskraft.

På liknande sätt behöver de flesta människor stimuleras och utmanas för att växa. Att göra minsta möjliga insats kan dessutom belasta andra kollegor, vars arbetsbörda kan växa som ett resultat.

Genom att minska engagemanget riskerar medarbetare att gå miste om de saker som berikar en arbetsplats, såsom kultur, gemenskap och sociala evenemang. I värsta fall kan det till och med påverka arbetsmiljön negativt för kollegorna.

Förebygg quiet quitting genom att erbjuda löpande kompetensutveckling

Så hur kan quiet quitting förebyggas? Det finns som sagt ett samband mellan missnöjda medarbetare och quiet quitting. Missnöje drar ner motivationen, engagemanget och produktiviteten.

94% av anställda stannar längre i organisationer som erbjuder utvecklingsmöjligheter (LinkedIn Learning Report). Löpande kompetensutveckling är dessutom ett krav bland majoriteten (87%) av millennials (Gallup). Att erbjuda möjligheter till lärande kan därför vara ett effektivt sätt att förbättra medarbetares upplevelse, även i utmanande tider.

Med hjälp av en intern akademi av relevanta utbildningar så kan din organisation skapa möjligheter för karriärutveckling. Detta kan i sin tur få arbetet att kännas mer meningsfullt. Anpassade lärresor boostar motivationen genom att sätta upp personliga mål och kursflöden.

Att växa på arbetsplatsen är givande och stärker självförtroendet hos medarbetare. Ny kunskap skapar nya möjligheter. Därför är vi på Learnster övertygade om att lärande organisationer löper lägre risk att drabbas av quiet quitting.


Det här är Learnster

Learnster är morgondagens LMS (learning management system) för lärande organisationer. Upptäck nya möjligheter till kommunikation och informationsdelning för hela organisationen. Bjud in dina ämnesexperter i framtagningen av interna utbildningar och lärresurser, och följ upp på dina medarbetares framsteg. Allt i ett och samma verktyg. Med Learnster tar du kunskapsdelningen till nästa nivå.