Är din arbetsplats menssäkrad?
PUBLICERAD 6/2/2023
Lästid ca 2 min

Är din arbetsplats menssäkrad?

Trots att mens inte borde vara ett tabubelagt ämne på dagens arbetsplatser ser verkligheten annorlunda ut. Många menar att det finns ett stort behov av en mer kunskapsbaserad och öppen syn på ämnet. Genom att lyfta mens som en del av arbetsmiljön kan du som HR se till att menssäkra arbetsplatsen – så här gör du.

Att mens inte nämns i arbetsmiljölagen kan tyckas märkligt, eftersom det är det är en så viktig del av hälsan för hälften av befolkningen. Menscykeln kan påverka prestation och även om ingen vill bli särbehandlad kan det ändå underlätta för medarbetarna att få stöd i frågan vid behov. Beroende på bransch och vilka förutsättningar som finns, kan en menssäkrad arbetsplats bidra till förbättrad arbetsplatsmiljö.

Ledighet vid svåra smärtor

I Spanien har regeringen nyligen sagt ja till att ge landets kvinnor obegränsat antal dagar ledigt vid svåra menstrationssmärtor. Om parlamentet godkänner kommer Spanien därmed bli det första landet i Europa som ger den möjligheten. Vissa menar att det nya lagförslaget stigmatiserar kvinnor, medan andra välkomnar den. Oavsett visar undersökningar att var fjärde kvinna i Sverige mellan 19-29 år någon gång har tagit ledigt på grund av menssmärtor. Även om lagen ännu inte hittat till Sverige kan det vara bra att se över policyn på er arbetsplats.

Varningstecken att uppmärksamma

Om en medarbetare känner behov av att ljuga om orsaken till att de sjukskriver sig för mensrelaterade problem, är det dags att dra öronen åt sig. Då behöver ni som företag tydliggöra er syn på mens och att det inte är behöver döljas. Att någon skämtar om PMS eller annat kring mens, kan också vara ett tecken på en diskriminerande arbetsmiljö. Det befäster normer och fördomar som förvärrar problemet. Som HR kan det därför vara bra att ta upp frågan med ledningen och också se över hur mensvänligt just ert kontor och er företagskultur är.

Bara sju procent av arbetsplatserna

Finns det mensskydd tillgängligt på toaletterna på er arbetsplats? Bara sju procent av svenska företag svarar ja på den frågan, men hela fyrtioåtta procent av de anställda menar att behovet finns. Genom att se till att det finns tamponger och bindor på toaletterna hos er underlättar du för både medarbetare och kunder – samtidigt som du kommunicerar att ni är en verksamhet som värderar omtanke.

Så här menssäkrar du er arbetsplats:

- Erbjud bindor och tamponger på toaletterna
- Sätt fram papperskorgar med lock för att kunna slänga bindor och tamponger.
- Kontrollera så att alla vet var de ska vända sig om de behöver receptfria smärtstillande läkemedel som lindrar mensvärk.
- Se till att det finns vilorum för behov.
- Se över hur ni pratar kring mens och hur ni kan bidra till en öppen kunskapskultur.
- Se till att framför allt HR har god kunskap om mens och mensrelaterade sjukdomar som PMS, PMDS och endometrios.

Källa: Organisationen Mensen, Chef, Akademikern