Hur står det till med er Employee Experience?
PUBLICERAD 6/4/2023
Lästid ca 2 min

Hur står det till med er Employee Experience?

Att fundera över sin Employee Experience (EX) har blivit allt populärare den senaste tiden. Nu när vi inte alltid behöver vara på kontoret måste arbetsgivare skapa en meningsfull upplevelse på arbetsplatsen och vara extra noga med att skapa trivsel och engagemang. Men varför är Employee Experience så viktigt och hur kan du skapa en positiv sådan? Här är några förslag.

Vad är Employee Experience?

Själva begreppet Employee Experience handlar egentligen om alla upplever som den anställde kopplar till arbetsplatsen. Det betyder alltså allt från interaktioner med kollegor, chefer, företagskultur och arbetmiljö. Employee Experience handlar om hur de anställda upplever sin tid på jobbet och hur motiverade de känner sig där.

Varför är Employee Experience viktigt?

En positiv och stark Employee Experience har fördelar som ökad produktivitet, minskad personalomsättning och högre kundnöjdhet. Anställda som trivs och gärna befinner sig på kontoret är mer benägna att stanna kvar på företaget och arbetar också hårdare för att nå organisationens mål. Därmed kan en EX hjälpa till att attrahera nya talanger och ge företaget gott rykte på arbetsmarknaden.

Hur kan ni mäta er Employee Experience?

Det finns olika verktyg och metoder som ni kan använda när det gäller Employee Experience på er arbetsplats. Bland annat kan det vara en god idé att implementera EX i era regelbundna medarbetarundersökningar. Försök täcka alla aspekter av arbetsplatsen för att få en bättre förståelse för hur de anställda upplever sin situation. Ett annat sätt är att titta på er personalomsättning. Hög personalomsättning kan vara ett tecken på att de anställda inte trivs på jobbet och att det är något som behöver åtgärdas. Oavsett vilka metoder du väljer kan det vara bra att ha både kvantitativa mått som siffror som rör personalomsättning, sjukfrånvaro och prestation – men också kvalitativa mått som feedback, intervjuer och observartioner. Då får du en bra helhetsbild över hur just er Employee Experience ser ut.

Hur kan du som arbetsgivare skapa en bra Employee Experience?

En god Employee Experience beror på många faktorer och flera insatser samtidigt, men här är några av dem:

  1. En företagskultur som stödjer de anställda, uppmuntrar till öppen kommunikation, ger möjlighet till balans mellan arbete och fritid.
  2. Lagom utmanande arbetsuppgifter där den anställda får chansen att utveckla sina färdigheter gör oss mer benägna att trivas.
  3. Tränings- och utbildningsmöjligheter där den anställde får utvecklas.
  4. Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
  5. En företagskultur som uppmuntrar till social samvaro genom till exempel gemensamma luncher och after work.
  6. En trivsam arbetsplats rent fysiskt, det vill säga en estetisk tilltalande miljö där man tagit hänsyn till bullernivå, ergonomi mm.