Hybridledare, ni har världens chans – sabba det inte!

Lästid : 3 min

Hybridledare, ni har världens chans – sabba det inte!

Hybridarbetsplatser är här för att stanna. Det ger en enorm möjlighet till ökat engagemang och arbetsglädje och därmed bättre resultat – om man gör det rätt…

En av årets hetaste ledningsfrågor är hur man ska göra för att få människor tillbaka till kontoren. Bara det faktum att ledare funderar i de banorna är intressant på olika plan:

  • Varför känner många ledare att deras arbetsplatser är i så dåligt skick att anställda inte längtar dit?
  • Vad är ledningens plan för att hålla motivationen hög?
  • Hur ska ledningen hantera flexibla arbetsplatser?

Olika undersökningar pekar alla på samma sak. De flesta kontorsarbetare har upptäckt hur bra det gått att jobba hemifrån och de känner inget behov av att lägga timmar varje dag på att pendla. Vissa vill inte tillbaka alls. Andra vill flexa. Och så finns det de som längtar efter att lämna en undermålig hemarbetsmiljö och vara på ett kontor på fulltid. Det är alltså en svår ekvation för chefer idag att hitta en bra väg framåt. De som lyckas kommer att få ut det bästa av båda världar. De andra kommer att upptäcka att folk kommer att lämna dem så fort de får chansen. Vilka fallgropar finns det då?

Här är fem dåliga sätt att möta sin personal på:

1. Tvinga alla tillbaka till kontoret på heltid.

Ingen vill känna sig misstrodd och ett sådant beslut gör att medarbetare känner sig tvingade in i något de inte vill. Känslan av detaljstyrning är där när autonomin ryker. Det är en motivationsdödare.

2. Släpp allt fritt till varje individ att bestämma.

Lika fel är det att abdikera i sitt ledarskap. Det kommer att skapa frustration, svårigheter med samarbete och missförstånd. Allt detta leder till lägre engagemang. 

3. Minska antalet arbetsplatser.

Ytterst få människor tycker om otrygghet. Genom att plocka bort alla fasta platser och dessutom ha färre av dem så bäddar man för mer stress och frustration hos de som kommer in senare och upptäcker att de stör ett team eller kanske inte ens har någonstans att sitta. 

4. Fortsätt med PowerPoint-konferenser.

Att inte nyttja den kollektiva intelligensen med hjälp av samskapande, diskussioner och reflektioner var dumt innan pandemin. Skillnaden är att folk nu vant sig vid att jobba digitalt så när man väl har ett fysiskt möte så är kraven rimligt stora på att det fysiska mötet ska vara bättre. Resultatet blir annars ett minskat engagemang. 

5. Bjud på bullar till de som är på plats på möten. 

Ett säkert sätt att skapa vi-och-de känsla är att de på kontoret får fördelar som hemarbetarna inte kan ta del av. De på distans kommer att känna sig som andra klassens anställda och tappar snabbt motivationen. 

Attraktiva företag gör tvärtom. Studier visar att engagemang ökar produktiviteten med 15-30 %. Engagerade företag har 30% nöjdare kunder, gör färre fel, har färre olyckor och lägre sjukfrånvaro.

Här är fem tips för dig som vill lyckas i vår nya hybridvärld:

1. Involvera mer än du informerar.

Ge varje anställd en möjlighet att göra sin röst hörd. Ställ rätt frågor och lyssna på klokskapen från dina medarbetare. Gör varje möte till en lägereld där åsikter delas och beslut kan fattas.

2. Samla alla på kontoret minst en dag i veckan.

På det sättet skapar du förutsättningar till tvärfunktionell kommunikation och fler idéer på köpet. Obs: Gäller de som faktiskt kan ta sig in. De som sitter på annan ort har andra förutsättningar

3. Låt uppgiften styra arbetsplatsen.

Om din team-medlem hellre skriver rapporten hemifrån så låt hen göra det. Sluta alltså att detaljstyra sådant som inte ökar motivationen. 

4. Tänk att hybrid = digitalt.

Så fort du har en blandgrupp så utgå från att kommunicera digitalt. Då slipper du att de på distans har en sämre upplevelse och känner sig utanför. 

5. Akta dig för ”Närhets-bias”.

Det är väldigt lätt att befordra människor som fysiskt sitter nära dig eftersom du naturligt bygger tätare relationer med dem. Men vem säger att de är bäst lämpade för den uppgiften?

Hybridarbetsplatser har alla möjligheter att ge er det bästa från båda världar. Ta vara på det så kommer Sverige att bli bästa landet att verka i. 

Tack för att du läser mina tankar


Om Antoni Lacinai

Antoni Lacinai är en av Sveriges populäraste föreläsare med fokus på hur vi kommunicerar på arbetsplatsen. Han finns i skärningspunkten mellan ledarskap, kundbemötande och arbetsglädje. Antoni har skrivit 14 böcker och en stor mängd krönikor, bland annat här på HRnytt och i olika tidskrifter och på LinkedIn. Ta del av fler tips och tankar på lacinai.se