Innovation kräver rätt miljö
PUBLICERAD 2021-05-21

Innovation kräver rätt miljö

Efter drygt ett år har Linnéa Stark inom ramen för Agtech2030 nu avslutat studien kring hur innovation är kopplat till fysiska miljöer. Frågeställningen kretsade kring att allt fler företag vill vara innovativa, men finns det verkligen rätt förutsättningar i den faktiska arbetsmiljön? Vad är det i den fysiska miljön som behövs för att innovationen ska få möjlighet att blomstra?

Projektet som låg inom ramen för Initiativet Agtech 2030, knöt flera projektmedlemmar till sig som alla var verksamma i företag där innovation är en viktig del. Förutom Per Frankelius, docent i företagsekonomi vid Linköpings Universitet deltog även fastighetsbolaget Sanktkors, Väderstad, House by Stark samt Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova.

Samtliga projektdeltagare hade redan i början av projektet tankar kring att inredningen nog har en viss betydelse för kreativiteten. Och att den faktiskt kan reflektera människors förmåga att komma med nya idéer. Men inte att den hade så stor betydelse som studien vid universitetet visade.

Först behöver vi luft och ljus

Med hjälp av intervjuer, enkäter och forskningsresultat kom projektgruppen fram till en rad intressanta resultat. Bland annat tog man del av Isabelle Sjövalls tankar i böckerna ”Designfulness” hur hjärnforskning kan revolutionera hur vi bor, arbetar och lever och ”Neurodesign; inredning för hälsa prestation och välmående”.

I princip allt material gruppen tog del av pekade på att det var viktigt att grundförutsättningarna för en bra arbetsmiljö var uppfyllda först. Miljön där innovationsförmågan skulle ha minsta möjlighet att kunna utvecklas måste ha dagsljus, bra luftkvalitet, inte alltför hög ljudnivå och innehålla ergonomiska möbler. Men också förutsättningar för rörelse, möjlighet att stänga om sig samt att det måste vara smidigt att skapa ordning och reda. Gärna i form av dold förvaring.

Och ordning och reda 

Ta till exempel det här med möten, många är de deltagare som någon gång har nickat till på dessa sammankomster för att luften i lokalen inte har räckt till. Eller känt hur rörigt det kan bli i tankarna när det är ostädat i rummen man vistas i.

Fenomenet ”Broken Window Effect” hänvisar till just den känslan. 

Oavsett vad man kanske skulle kunna tro, och vad vissa hävdar, så visar hjärnforskningen att människor mår bra när det är städat kring oss. Ska kreativitet kunna blomstra behövs det trasiga både identifieras och lagas. Det kan vara så enkelt som att få undan kaffekopparna i diskhon. Känslan av trivsel ökar liksom innovationsförmågan.

Sedan vill vi mötas

När grunderna var satta, såsom ljus, ljud och dylikt, fann projektdeltagarna att det var i möten med andra människor som deltagarna i studien fick bäst idéer. Med kollegor och kunder, eller andra människor man träffade kopplat till sitt arbete. Här kom också själva mötesmiljön upp som en stark förutsättning för att lyckas. Och då både att kunna ha utrymme att samlas flera stycken men också att kunna arbeta ostört. Det är alltså inte antingen eller som vi historiskt ofta har valt på våra arbetsplatser, öppet landskap eller kontor. Ska det finnas förutsättningar för innovation och kreativitet behövs flexibilitet även i själva mötesmiljön. 

… och ha variation

I likhet med de pandemislutsatser som har börjat dras av flera verksamheter menade också deltagarna i studien att man vill fortsätta kunna jobba hemifrån. Variationen ökar även prestationen helt enkelt. Dock fungerar inte vilken inredning som helst i arbetsrummen, vare sig det är hemma eller på jobbet. Förutom att hjärnan vill ha lugn omkring sig när den arbetar, trivs den bra med dova färger och en ombonad känsla. Men också vackra saker såsom en fin tavla eller en blombukett. Detta bör dock bytas ut ibland, annars tryter innovationsorken, enligt studiedeltagarna.

I vardagen är det mycket som är samma varje dag, det går på rutin. Samma frukost, samma väg till jobbet och kanske möten i samma lokaler. Det är utmärkt för hjärnans sparande av energi men hämmande för innovationsförmågan.

Idéer behöver testas i praktiken

Slutligen visade studien att idéer behöver omsättas till praktik. Kanske inte hela vägen fram till en färdig lantbruksmaskin eller en färdig fastighet men åtminstone kunna skapa en känsla av slutprodukten. Det är här lego, piprensare och andra praktiska möjligheter kommer in. Vissa verksamheter satsar till exempel på en 3D-skrivare, och använder den redan på idéstadiet. Det fysiska materialet ger en känsla av vad som skulle kunna komma. När deltagaren sedan fick dela med sig av idén med en möjlig användare var lyckan gjord.

Så om vill du en arbetsmiljö där innovationen flödar, där framtidens produkter och tjänster skapas visar studien att det kanske är dags för en klassisk vårstädning. Byta gardinerna, fräscha upp lokalerna och plocka fram legot. Nästa steg kan vara att bygga ett helt innovationsrum. Men det är för dem som vill lyckas på riktigt.

Av: Linnea Stark, Inredare på House By Stark
 

Dela på Facebook : Innovation kräver rätt miljö
Dela på Twitter : Innovation kräver rätt miljö
Dela på Linkedin : Innovation kräver rätt miljö