När anhöriga får tycka till om företagets arbetsmiljö
PUBLICERAD 11/5/2023
Lästid ca 2 min

När anhöriga får tycka till om företagets arbetsmiljö

När en medarbetarundersökning tar ett steg längre och inkluderar även medarbetarnas anhöriga i granskningen ger resultatet en tydligare bild av medarbetarnas arbetssituation och visar om arbetsmiljön är hållbar eller inte. Kan detta bli en inspiration och något för andra att ta efter?

Det är IT-bolaget Nitor som i år kompletterar sina medarbetarundersökningar genom att inkludera medarbetarnas nära och kära. Målet är att få en bättre helhetsbild av medarbetarnas mående kopplat till hur arbetet påverkar deras hälsa.

Den kompletterande undersökningen riktar sig till medarbetarnas anhöriga, vilket inkluderar partners, barn, föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon och vänner.

När den senaste undersökningen genomfördes nu i april ser man bland annat att:

  • 55 procent av de anhöriga ger Nitor bästa betyg som arbetsgivare på en skala av 1-10.
  • 58 procent på frågan om Nitor tar hänsyn till medarbetarnas behov av distansarbete.
  • 70 procent av anhöriga anser att de anställda har tillräckligt med fritid (betyg 8-10 på en 10-gradig skala)
  • 86 procent tycker att Nitor är en flexibel arbetsgivare i vardagssituationer (betyg 8-10 på en 10-gradig skala)
  • 51 procent ger toppbetyget (10) åt Nitor för hur de värdesätter sina anställda och tar väl hand om dem.

Frågorna i undersökningen ger även svar på om de anser att Nitors medarbetare har ett hållbart arbetstempot, om Nitor som arbetsgivare är flexibel i vardagssituationer och tar hänsyn till sina medarbetares behov av distansarbete, samt om de upplever att Nitor värdesätter sina anställda.


Genom att fråga närstående om deras erfarenheter av Nitor som arbetsgivare, får vi ett bredare perspektiv bland annat på våra medarbetares balans mellan arbete och privatliv. Det är viktigt eftersom vi vet att medarbetare stannar längre hos oss och även presterar bättre om de just har en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.- Sebastian Uramek.

Om undersökningen

Undersökningen skickas vartannat år ut till alla Nitors medarbetare, både i Sverige och Finland, vilket är till totalt 230 varav 20 i Nitor Sverige. Alla medarbetare får en länk som de skickar ut till nära och kära och i år var det 102 anhöriga som deltog, en ökning från 2021 då det var 64 anhöriga.