Så skapar du en bättre arbetsmiljö vid distansarbete
PUBLICERAD 22/11/2022
Lästid ca 3 min

Så skapar du en bättre arbetsmiljö vid distansarbete

Som arbetsgivare är du ansvarig för arbetsmiljön – även vid distansarbete. Enligt arbetsmiljölagen ska du alltså göra allt som behövs för att medarbetarna inte utsätts för ohälsa eller råkar ut för olyckor, när de väljer att jobba hemifrån. Men vad betyder det rent praktiskt? Här hittar du svaren.

Många chefer får idag jobba med utmaningarna det innebär för arbetsmiljön när en del av arbetsstyrkan väljer distansarbete. Det gör det svårare att få en överblick över kollegornas hälsa och hur trygg arbetsmiljön är för dem där de arbetar. Men genom att prioritera några viktiga områden kan du hjälpa dem att skapa en arbetsmiljö som främjar hälsa.

Sammanhang och gemenskap

En av de största utmaningarna med distansarbete är vårt behov av sammanhang och gemenskap. För att må bra på jobbet behöver vi ha kontakt med kollegor och känna att vårt arbete är meningsfullt. Här kan du som chef hjälpa medarbetarna genom att skapa konkreta förväntningar, ställa krav, ge återkoppling och tydliggöra syftet med arbetsuppgifterna. Ett närvarande ledarskap hjälper till att stötta, även digitalt. Uppmuntra gemenskap och undvik isolering genom att skapa förutsättningar för daglig diaglog, likväl som sporadisk tid att koppla av tillsammans. Till exempel genom att ge medarbetarna chansen att berätta hur de mår i mötet, innan ni kommer in på dagens agenda. Eller att strukturera den sociala samvaron genom att komplettera med regelbundna träffar analogt.

Gränser mellan arbete och fritid

En annan utmaning vid arbete hemifrån är att många får problem med att sätta gränser mellan arbete och fritid. Här kan du samverka med kollegorna genom att organisera arbetet och undvika för hög arbetsbelastning. Du kan också hjälpa till att tydliggöra under vilka tider du förväntar dig att de är tillgängliga, så att de får det lättare att koppla ner och koppla av när de inte behöver vara det. Se också upp med hur du själv jobbar. Som ledare är du en förebild och mejlar du ofta klockan 23 på kvällen, så kanske medarbetarna tar efter det beteendet. Ställ istället in tiden till kontorstid, om det är så ni jobbar.

Tidiga signaler på ohälsa

Vid arbete på distans är det svårare att upptäcka de viktiga tidiga signalerna på ohälsa hos personalen. Du behöver alltså vara extra lyhörd och stämma av oftare med varje enskild medarbetare. Det betyder också att du behöver riskbedöma, åtgärda och följa upp riskerna med arbetsplatsen och inte vara rädd för att påtala brister.

Digitala verktyg för arbetsmiljön vid distansarbete

Idag är de flesta vana vid att arbeta digitalt och det finns en uppsjö av verktyg som underlättar arbetet vid hybridarbete. Hur ser informations- och kommunikationskanalerna ut mellan dig som chef och dina arbetsgivare? Är de anpassade för distansarbete och tillgängliga även när medarbetaren inte är på plats? Använder ni verkligen alla medel som finns för att skapa en enkel och tydlig kommunikation mellan er? Finns de tekniska och praktiska förutsättningarna för videokonferens och chat, eller är det dags att se över det?

Kompetensutveckling som prevention

Något som kan vara väldigt användbart vid distansarbete, är att stötta arbetsmiljön med kompetensutveckling. Inte bara när det gäller verktyg och strategier, utan även via kurser som främjar hälsan. Är ni många som arbetar hemifrån finns en uppsjö av coacher som ger medarbetarna – och inte minst dig som ledare – chansen att lära er mer om att skapa en hållbar vardag. Lär er mer om vikten av återhämtning och praktiska tips kring pauser och hur du kan lägga upp arbetet. En väl värd investering för framtiden.

Här hittar du mer om arbetsmiljö och distansarbete.