Utmattning – så kan du hjälpa medarbetare i riskzonen

Lästid : 2 min

Utmattning – så kan du hjälpa medarbetare i riskzonen

Att arbeta förebyggande mot utmattning kan hjälpa er göra stora besparingar, inte minst när det gäller lidande för individen. Har du redan koll på symptom för ohälsosam stress och kanske till och med har fått indikationer på ohälsa från specifika medarbetare? Här är några åtgärder du kan ta redan idag.

Utbilda dig i utmattning

Som arbetsgivare och ansvarig för arbetsmiljön kan det vara skönt att få stöd i frågan om arbetsbelastning. Har du fått indikationer på att något inte fungerar bör du se till att ha rätt kunskap för att vidta åtgärder och uppmuntra de friskfaktorer som gör att ni undviker sjukskrivningar i framtiden. Läs på och tillgodose dig så mycket kunskap som möjligt genom till exempel böcker, kurser, digitala föreläsningar– eller annat som hjälper dig hantera situationen på att bra sätt för alla.  

Omfördela arbetet

Är det specifika arbetsuppgifter som gör att medarbetaren känner sig utmattad? Då kan en lösning vara att omfördela ansvaret i arbetsgruppen. Gör det i så fall extra tydligt vad de nya förutsättningarna är och vad medarbetaren förväntas leverera. Se också till att du gör åtgärderna i samarbete med personerna det gäller, så att ingen känner sig överkörd. Det är viktigt att individen kan påverka sin situation och har eget inflytande över det arbete som ska utföras. 

Samtalsgrupper kan göra skillnad

Den senaste forskningen visar att det går att minska utmattning, stress och ångest genom att låta medarbetarna delta i samtalsgrupper. Det menar Ulla Peterson vid Linnéuniversitetet som nyligen avslutat ett samarbetsprojekt med Sveriges Kommuner och Landsting.

Metoden bygger på att personer i riskzonen får tala i grupper om 5–8 deltagare med andra från samma yrkeskategori. Grupperna träffas två gånger i veckan tillsammans med en utbildad handledare som håller i diskussionerna och delar erfarenheter och strategier för att kunna förebygga arbetsrelaterad stress.

Metoden går ut på att lära sig sätta gränser, uppmuntra återhämtning, hitta balans, återvinna hälsa och hantera ensamhet – faktorer som diskuteras tillsammans med klimatet på arbetsplatsen, ledarskap och relationer till kollegor. Deltagarna bestod av yrkesgrupper i tolv kommuner och två landsting. Efter studien upplevde de en att deras grad av utmattning, ångest och depressiva symptom hade blivit lägre än innan projektet. Kanske kan samtalsgrupper fungera även hos er?

Obs! Tipsen ovan är generella och ersätter inte på något sätt läkares rekommendationer. Misstänker du att någon i är på väg in i utbrändhet behöver du sätta in stöd och rehabilitering och hjälpa dem att ta kontakt med företagshälsovården.

Källa: Hjärnfonden, Vision, Chef