Vad är hållbarhet – och hur integreras den i verksamheten?
PUBLICERAD 23/3/2023
Lästid ca 2 min

Vad är hållbarhet – och hur integreras den i verksamheten?

Hållbarhet har blivit en allt viktigare faktor för framgångsrika organisationer. Men vad betyder egentligen hållbarhet på dagens marknad och hur påverkar den organisationen? Här hittar du de vanligaste faktorerna för ett hållbart företagande och hur du integrerar dem.

Definitionen av hållbarhet

Hållbarhet brukar definieras som förmågan att kunna tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers – något som är mer aktuellt än någonsin. När vi pratar om hållbarhet är det flera faktorer som spelar in, bland annat miljö och ekonomi, men också etiska, sociala, miljömässiga och kulturella faktorer. Ett hållbart företagande behöver därför integrera alla de delarna för att kunna gynna en god och hållbar arbetsmiljö.

Miljö och hållbarhet

Vad hållbarhet är i en organisation brukar bero på hur stort helhetsperspektiv företaget har på sin verksamhet. Hållbart företagande balanserar ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer och skapar långsiktiga mål. Framför allt gäller det att minska företagets påverkan på miljön. Åtgärder för att integrera miljömässig hållbarhet kan till exempel vara att se över sina transporter och sin produktion i alla led och försöka hejda utsläppen av växthusgaser genom att minska energiförbrukningen eller byta till förnybar energi. Andra exempel är att se över sin återvinning och avfallshantering och satsa på att minska mängden avfall. Produkt- och tjänsteutveckling är också viktigt och här gäller det att utveckla mer miljövänliga produkter, använda hållbara material och erbjuda resurseffektiva tjänster. Men miljömässig hållbarhet handlar också om engagemang och kommunikation. Det vill säga hur organisationer arbetar för att öka medvetenheten i miljöfrågor och inspirera sina anställda, kunder och intressenter.

Vad är hållbarhet – kulturellt?

Genom att integrera kulturell hållbarhet skapas en långsiktigt inkluderande arbetsmiljö. Det kan handla om att rekrytera medarbetare från olika kulturella och etniska bakgrunder, att arbeta med mångfald, erbjuda utbildning och stöd för att främja förståelse och tolerans för olikheter – och för dig som ledare att skapa en öppen och välkomnande arbetsplatskultur.

Social hållbarhet

När vi pratar om social hållbarhet i organisationer betyder det oftast att vidta åtgärder för att främja social rättvisa, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter. För att göra det behöver vi balansera organisationens ekonomiska och miljömässiga hållbarhet med socialt ansvar och engagemang. Social hållbarhet integrerar du till exempel genom:

Arbetsförhållanden

Att ta ansvar för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för dina anställda, erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner och lika möjligheter för alla – oavsett bakgrund och kön.

Samhällsengagemang

En organisation bör dessutom sträva efter att bidra till samhällsutveckling genom att stödja lokalsamhället och främja sociala projekt och initiativ.

Kundrelation

Du skapar social hållbarhet genom goda relationer som är baserade på öppenhet, ärlighet, respekt och dialog. Både när det gäller kunder och samarbetspartners.

Etik och moral

Genom att följa etiska principer och värderingar för ansvarsfulla affärsmetoder skapar du transparens i verksamheten.

Mänskliga rättigheter

En hållbar organisation respekterar mänskliga rättigheter och tar ansvar för att undvika att skada dem genom sin verksamhet.

Här hittar du mer om hållbarhet ur ett socialt perspektiv.