Vad är social hållbarhet?
PUBLICERAD 17/3/2023
Lästid ca 2 min

Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet blir en allt viktigare fråga. Särskilt för företag som vill ha en positiv påverkan på samhälle, miljö och medarbetare. Genom att fokusera på de sociala delarna av arbetsmiljön kan du se till att skapa rättvisa och jämlika arbetsvillkor för alla.

Begreppet social hållbarhet

Social hållbarhet innebär att ta ansvar för företagets påverkan på samhället och dess medarbetare. Det gör du bäst genom att skapa en rättvis, inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla har samma rättigheter och känner sig inkluderade. Att fokusera på social hållbarhet betyder att ge sina anställda rätt förutsättningar, arbetsvillkor och relationer att kunna arbeta hållbart i företaget – på både kort och lång sikt.

Utmaningar med social hållbarhet

Att uppnå social hållbarhet i en verksamhet kan vara en utmaning på flera sätt. Till exempel kan företagets kultur utgöra ett hinder, särskilt om det finns brist på medvetenhet om sociala frågor eller motstånd i ledningsgruppen. Ojämlikhet inom företaget är ett annat problem som ofta uppstår när det gäller social hållbarhet, till exempel fördelning när det gäller kön, etnicitet eller sexuell läggning. Det gör att vissa grupper har svårare att få tillgång till karriärmöjligheter och förmåner inom företaget – vilket i värsta fall kan leda till spänningar i arbetsgruppen och minskad produktivitet. För globala företag kan det också finnas svårigheter med att upprätthålla standarder i samarbete med leverantörer och se till att hantera risker relaterade till mänskliga rättigheter.

Varför social hållbarhet är så viktigt för HR

Med hjälp av HR kan verksamheten uppnå en social hållbarhet som i förlängningen bidrar till verksamhetens effektivitet, produktivitet och resultat. Genom att skapa en arbetsmiljö som gynnar jämlikhet och välbefinnande i varje led är HR med och uppmuntrar en kultur som innefattar respekt och inkludering – och en arbetsplats där alla medarbetare kan uppnå sin fulla potential.

Så uppnår du social hållbarhet

För dig som vill uppnå social hållbarhet i ditt företag gäller det att fokusera på en kultur av socialt ansvarstagande. Här kan du till exempel använda dig av tydliga mål och värderingar, jobba för att främja mångfald och inkludering, införa åtgärder mot stress, arbeta mot fördomar i anställningsprocessen och erbjuda lika möjligheter för alla medarbetare. Se också till att investera i utbildning för att förbättra medarbetarnas kompetens och möjligheter. Att mäta och rapportera social prestation kan också öka hållbarheten och hjälpa dig behålla sunda medarbetare som trivs och blomstrar – på lång sikt.

Här kan du läsa mer om hur du kan mäta social hållbarhet på din arbetsplats.