5 intressanta roller på framtidens HR-avdelning
PUBLICERAD 13/9/2023
Lästid ca 2 min

5 intressanta roller på framtidens HR-avdelning

Rollerna inom HR förändras ständigt, inte minst med tanke på den snabba teknologiska utvecklingen och hur den påverkar processerna. Framtidens medarbetare inom HR behöver en mångsidig expertis för att kunna hantera komplexa problem och samtidigt specialkompetens för att klara morgondagens utmaningar. Här är 5 roller som kan vara värda att titta på när du ska bemanna din HR-avdelning framöver och säkra den för framtiden.

1. Team leader människa-maskin

Teknologiska framsteg är givetvis centrala när det gäller de flesta HR-processer. Det ökande användandet av AI och behovet av att kunna integrera den på rätt sätt, både avlastar och ställer större krav på HR-avdelningen. Här kan man vinna på att säkerställa att verksamheten förenar teknik och mänsklighet för att det inte ska bli alldeles tokigt. Det vill säga, samtidigt som HR implementerar automatisering och digitala lösningar i HR-funktionen bör det mänskliga elementet i alla medarbetarrelationer upprätthållas – i en roll som team leader för människa-maskin.

2. Klimatansvarig – för en hållbar framtid

Hållbarhet är en central faktor i många företagsstrategier och HR bör inte vara något undantag. En klimatansvarig eller hållbarhetsansvarig inom HR fokuserar på att minska företagets klimatpåverkan, främja gröna initiativ – och framför allt att skapa en miljömedveten kultur som lockar och behåller talanger som delar samma värderingar.

3. Välmåendeexpert – för hälsans skull

Välmående har aldrig varit viktigare än idag, särskilt med de utmaningar som finns när det gäller mental hälsa och stress. Rollen som välmåendeexpert inom HR innebär att utforma och implementera program som främjar just fysisk och mental hälsa, vilket ökar medarbetarnas trivsel och produktivitet och förekommer utbrändhet och stress.

4. People advisor

Inom HR är people advisor inte någon ny roll, men i framtiden förväntas de vara extra viktiga för företagets framgång. Det beror främst på att nya generationer inte bara ser arbete som något inkomstbringande utan gärna vill att det ska ha ett syfte i samhället i stort. Genom att arbeta nära medarbetarna och stötta och utveckla deras individuella karriärplaner, utbildning och kompetensutveckling kan en people advisor hjälpa företaget att attrahera och behålla värdefulla medarbetare.

5. People specialist

I en datadriven tid är people specialist en avgörande roll när det gäller att analysera data och förstå medarbetarprestation och strategisk planering. I rollen ingår det att hjälpa HR-avdelningen att tolka mängden data och fatta välgrundade beslut som leder till en mer framgångsrik arbetsstyrka.

HRs nya roller för framtiden

Oavsett vad rollerna benämns behöver HR i allt större mån vara rustade för att möta dagens utmaningar och forma en mer inkluderande, hållbar framtid som främjar medarbetarnas välmående. AI tar över mer och mer, men kan aldrig ersätta människans sunda förnuft. En HR-avdelning som täcker de utmaningarna kommer ha stor chans att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt.

Här hittar du mer om roller inom HR och att rekrytera för framtiden

Källa: redaktion