Framtidens rekrytering – trender som formar morgondagens arbetskraft
PUBLICERAD 5/9/2023
Lästid ca 2 min

Framtidens rekrytering – trender som formar morgondagens arbetskraft

Rekrytering är ett område som ständigt förändras, inte minst med tanke på teknologiska framsteg som AI i kombination med ständigt förändrade behov på arbetsmarknaden. För att HR ska kunna attrahera de bästa talangerna måste företaget hålla sig uppdaterade på trenderna och anpassa sig till förändringarna. Här utforskar vi några av de största strömningarna just nu och hur de kan påverka ditt företag i framtiden.

Digitala rekryteringsverktyg och AI

Den digitala eran har förändrat rekryteringsprocessen i grunden. Avancerade verktyg som artificiell intelligens (AI) kan hjälpa till att snabbt sålla igenom stora mängder ansökningar och identifiera de mest lämpliga kandidaterna. Automatiserade chatbotar används redan för att interagera med kandidaterna och svara på frågor dygnet runt. I framtidenen kommer vi få se ytterligare effektivisering som hjälper till att skapa rekrytering utan potentiell bias och ökar mångfalden genom objektiva urvalskriterier.

Candidate experience

För att locka framtida talanger måste HR inte bara kunna erbjuda en spännande arbetsplats utan också kunna bygga ett starkt employer brand. Det innebär att aktivt kunna marknadsföra företagets kultur, värderingar och förmåner till potentiella framtida kollegor. En positiv ”candidate experince” är alltså nödvändig – alltså en upplevelse som imponerar från den första kontakten till anställning. Det kan bli avgörande att behandla alla kandidater med respekt för att skapa ett gott rykte och ha möjlighet att locka de bästa kandidaterna och få dem att stanna.

Flexibilitet och mångsidighet

Dagens arbetskraft efterfrågar alltmer flexibla lösningar när det gäller arbetssätt. Trenden som förstärktes av pandemin har sett till att företag behöver erbjuda olika arbetsmodeller med möjligheter till hybridarbete, annars kommer de ha svårt att attrahera kandidater.

Datadriven rekrytering

Redan idag använder många företag sig av AI för att analysera data under rekryteringsprocessen, vilket gör att HR mer och mer kommer kunna ta mer informerade beslut. Det kan inkludera allt från ansökningsmönster till intervjuresultat och tidsåtgång för varje steg i processen – data som sedan hjälper till att identifiera ineffektiva processer, förbättra urvalsstrategier och optimera vår tid. Till exempel ger det HR möjlighet att lägga mindre tid på det administrativa och mer på det strategiska i framtiden.

Hållbarhet och mångfald

Både hållbarhet och mångfald är något som blir allt viktigare för dagens arbetskraft. De flesta kandidater söker efter arbetsgivare som är engagerade i socialt ansvarstagande och som integrerar dessa värderingar i sin rekryteringsstrategi. Företag som tar det till sig kommer ha enklare att attrahera engagerade och lojala medarbetare som delar deras vision och tillsammans kunna jobba för en gemensam framtid. Genom teknologiska framsteg och fokus på strategiska hjärtefrågor kan HR hjälpa till att möta de förväntningar som finns på arbetsmarknaden – och skapa modern rekrytering som är både effektiv och inkluderande.

Här hittar du mer om rekrytering och hur du kan skapa starka och representativa team.

Källa: Visma, Diskrimineringsombudsmannen